Varför behöver vi en njure

Alla vet att njurarna är utsöndringsorganen som är involverade i att avlägsna de slutliga sönderfallsprodukterna från kroppen. Men denna idé återspeglar inte det sanna värdet av njurarna för kroppen. Och innan du får reda på varför och varför en person behöver njurar, är det värt att komma ihåg om funktionerna i det här organets anatomiska struktur.

Anatomiska egenskaper

Njurarna är ett parat organ med en tät och slät yta. De är bönaformade. Den är skyddad av en fibrös kapsel - en tunn, men ganska stark bindefilm. Också, som ett skyddande skikt, är varje njure omgiven av fettvävnad, den stöder också njurarna på en specifik anatomisk plats.

Kroppens inre struktur är väldigt komplex. Den huvudsakliga renalvävnaden är en dubbelskiktlig parenchyma, som utför en filtreringsfunktion. Den strukturella enheten hos filtreringsvävnaden är nephronen. I varje njure finns det mer än en miljon. Denna konstruktionsenhet har också en komplex struktur. Nephron består av renala tubuli och kroppar.

Det finns i tubulatorn att blodplasman filtreras och primär urin bildas. Det elimineras inte från kroppen, men rör sig längs rören, där nödvändiga ämnen och vatten för kroppen absorberas. I rören förbli förbrukade giftiga ämnen - sekundär urin, som kommer in i uppsamlingskanalen och går in i njurbäcken - urinbutikerna. Från bäckenet transporteras urinen till blåsan.

funktioner

Förutom filtrering och utsöndringsfunktioner behövs njurarna för andra uppgifter:

 • Förordning av homeostas - upprätthåller konstansen av sammansättningen och egenskaperna hos kroppens inre miljö. De är inblandade i reglering av vatten- och elektrolytbalansen, upprätthåller en balans mellan de ämnen som utsöndras från kroppen och går in i kroppen. Således upprätthålles inte bara vatten utan också jon och osmotisk homeostas i kroppen.
 • Reglering av syra-basbalans. Av stor betydelse för kroppsutsöndringen av svavelsyra och fosforsyra, som bildas i processen med proteinmetabolism.
 • Deltagande i reglering av arteriellt blodtryck. Genom komplexa biokemiska processer är detta parade organ involverat i den långsiktiga och snabba reglering av blodtryck.
 • Inkretion i blodet av ett antal biologiskt aktiva substanser (enzymer, vitaminer, hormoner, etc.).
 • Deltagande i reglering av blodkoagulering.
 • Stimulering av erytrocytesyntesprocessen.
 • Stimulering av proteinmetabolism. De är inblandade i nedbrytningen av proteiner som är återabsorberade från sekundär urin och bildandet av aminosyror, enzymer och hormoner följt av deras utsöndring i blodet.

Betydelse för normalt liv

Mikrober, patologiska patogener och giftiga ämnen passerar tillsammans med blodet. Dessa skadliga blodelement utsöndras från kroppen. Njurarnas struktur är att dessa substanser inte kan komma tillbaka till njurarna från urinledarna. Med detta globala arbete behöver njurarna en säkerhetsmarginal. Det händer att en av organen misslyckas på grund av skada, sjukdom, då antas dess funktion vara hälsosam. Det fungerar genom att utföra en dubbel volym av alla funktioner. Hur skyddar du detta viktigaste organ från sjukdom och skada?

Korrekt njure attityd

Vad är rätt inställning till en sådan betydande kropp? Det finns stunder som bör ständigt vara uppmärksamma:

 • Felaktig näring. Det består i användning av produkter som innehåller en stor mängd salt, socker, alkohol, protein. Till exempel kan en stor mängd kött i kosten leda till att njurarna inte klarar av denna proteinbelastning. Som ett resultat, bildandet av stenar och utvecklingen av urolithiasis.
 • Alkoholmissbruk. När det bryts ner i kroppen kommer giftiga ämnen in i njurarna och orsakar inflammation och funktionella störningar. En annan negativ effekt som alkohol har är uttorkning. Som ett resultat måste njurarna filtrera förtjockat blod, vilket negativt påverkar deras tillstånd.
 • Sedentary livsstil. Njurarna har en negativ inställning till blodstagnation, som uppstår under stillasittande arbete.

Som vi ser, för att njurarna ska kunna utföra sina funktioner utan restriktioner måste man först och främst leda en hälsosam livsstil. Idag anses det inte bara användbart, men också prestigefyllt.

Varför behöver vi njure man - njure

Funktioner av njursjukdom hos barn

Många föräldrar har svårt att förstå att deras barn har ont i njurarna, men det finns vissa tecken som uppenbarar sig med obehag i ländryggen. Först börjar barnet tycka lustfullt, utan anledning.

Senare visar det sig att anledningen finns kvar där: barnet har smärta vid urinering. Då, på något sätt märker föräldern att lukten och färgen på urinen förvärvar en onaturlig och atypisk karaktär för barnet.

Gradvis börjar detta tillstånd att larma.

Om det fortfarande finns några tvivel om närvaron av njursten, bör du vara uppmärksam på vissa faktorer. En feber kanske inte är vanlig förkylning, och frekventa och till och med permanenta avslag på mat är inte bara ett barns infall. Om han inte kan förklara orsaken till sitt beteende, ska föräldrar göra det.

Huvudfunktionerna hos njurarna i kroppen och tecken på deras överträdelse

Mänskliga njurar är ett parat organ som ger blodrening, upprätthåller vattenbasisk balans, deltar i ämnesomsättning och blodbildning. Funktionerna hos njurarna är olika och nära besläktade, så störningen av deras arbete leder till misslyckanden i många system i vår kropp.

Vad gör njurarna i människokroppen

Mycket beror på kroppens normala funktion, eftersom naturen har flera funktioner på en gång tilldelad dem. Alla kan ges tack vare strukturen i denna kropp och dess förmågor.

Njurfunktioner är:

 • utsöndrings;
 • metabolisk;
 • regulatorisk (homeostatisk);
 • sekretorisk.

Njurutskiljningsförmåga

Huvudfunktionen hos denna kropp är att avlägsna överskott av vätska och metaboliska produkter. Det kallas excretory eller excretory. Njurarna släpper igenom en stor volym blod (upp till 1500 liter) per dag, filtrerar från det första cirka 180 liter primära urin och som ett resultat av 0,5 till 2 liter sekundär urin.

Denna funktion är baserad på två steg: filtrering och reabsorption. Vid urblåsans utgång måste urinen ha en viss sammansättning och densitet. Detta är nödvändigt för att avlägsna alla onödiga och skadliga avfallsprodukter från kroppen, men samtidigt filtrera och lämna alla användbara och nödvändiga.

För att utföra excretionsfunktionen använder njurarna förmågor som filtrering och koncentration. Tack vare filtrering är blodet uppdelat i fraktioner, och på grund av koncentrationen säkerställs den relativa densiteten av urin och det optimala innehållet av utsöndrade substanser i den.

Hur bildas urin

Blodet som kommer in i orgelet filtreras genom att passera genom njurkroppen, det vill säga den första delen av nephronen, vilken är huvudfunktionen hos njurarna. Nephroner har sitt ursprung i organs kortikala substans, så filtrering är en av funktionerna i det kortikala skiktet. Därefter kommer den filtrerade vätskan in i nephronkapseln.

Detta är den primära urinen, som är vatten, där olika substanser löses. Den primära urinen innehåller aminosyror, vitaminer, salter, glukos. Nästa steg är reabsorption, det vill säga reabsorption. Primär urin skickas till renal tubulär där näringsämnen absorberas i blodet. Ämnen som ska tas bort från kroppen förblir i urinen.

Dess koncentration är reglerad av en nefron slinga.

Njurarnas utsöndringsfunktion kallas också kvävehaltig, eftersom avlägsnandet av slutprodukter som härrör från kvävebytet är den viktigaste delen av mänskligt livsstöd. Ämnen som puriner, indikaner och speciellt kreatinin och urea är giftiga för kroppen, så det är nödvändigt att säkerställa frisättning och eliminering från kroppen.

Homeostasreglering

Tack vare njurarnas hemostatiska funktion har vi ett stabilt tillstånd i kroppen, vi upprätthåller en balans och säkerställer bildandet av substanser som är nödvändiga för kroppen.

Vad ger den homeostatiska funktionen

 • Bibehåller vätske- och saltbalans.
 • Justerar pH.
 • Deltar i produktionen av glukos.
 • Ger ammoniogenesis.

Regel nummer 6: Använd njurpillerna klokt

Om det finns smärtsamma känslor i ländryggsregionen, ökar kroppstemperaturen, frysningar, urinering störs - det här är ett tillfälle att kontakta en läkare.

Svaret på frågan "hur man behandlar njurarna om de gör ont" är enkel - med droger. I fall av sjukdom rekommenderar läkaren vanligtvis antibiotika, sulfa droger och andra som gör det möjligt att snabbt och tillförlitligt lösa problem.

Preparat i tabletter, som används i urologi:

Ett populärt förebyggande och terapeutiskt verktyg har nyligen blivit Kanefron-N.

När det gäller njurinfektioner är Biseptol och Norfloxacin troligtvis förskrivna för antibiotika.

För att eliminera smärtan, använd läkemedel som

Det måste dock komma ihåg, det är inte alltid säkert, eftersom de flesta läkemedel har vissa biverkningar.

Behandlingsperioden är ibland komplicerad av utseendet av pyelonefrit, i vilket njurvävnad

Vad är njurar för och varför

För att överleva måste kroppen rengöras. Denna uppgift och ta på njurarna. Varje dag saknar kroppen upp till 170 liter blod! Dessa data är verkligen imponerande.

Denna artikel kommer att förklara inte bara vad njurar är för, men också vilka förebyggande åtgärder som ska förhindra olika organs patologier.

Njurarnas huvuduppgifter

I systemet med njurar upptar en väldigt betydelsefull plats. Deras huvuduppgift är att genomföra filtrering av blodet, rening av sammansättningen av toxiner och olika mikrober som är skadliga för människor.

En annan faktor varför varje person behöver en njure är att organet åtar sig skyldigheten att ta bort allt som är onödigt från kroppen. Ledsaget av "skräp" plasma av blod som passerar genom urinledaren i urinblåsan.

Arbeta, både höger och vänster njurar dygnet runt. Varje minut finns det en rensning av kroppen för att förhindra administrationen, vilket leder till förgiftning och död.

Moder Naturen tänkte intelligent genom kroppens anatomiska struktur och systemet för mänskliga organ. För att försäkra och göra 2 njurar.

Det parade organet är funktionellt och även om en av njurarna misslyckas kommer den andra att ta över sina uppgifter.

Efter att ha specificerat vad de är för rekommenderas det att gå vidare till en mer detaljerad övervägning av kroppens huvudfunktioner.

filtrering

Med en ökning av mängden vatten i kroppen kan fenomenet vara följt av svullnad. I sådana situationer är möjligheter öppna för infektioner som hamnar inuti organen och börjar utvecklingsprocessen.

För att eliminera eventuell stagnation av vatten, hjälper de friska njurarna att komma ut ur urinen från kroppen.

Låt oss överväga situationen när mängden vatten i kroppen tvärtom börjar minska. Varför behöver vi njurar i detta fall?

Kroppen tar hand om vätskeintaget och sparar därför bokstavligen droppe för droppe, och därför känner personen inte ofta trängseln att urinera.

Dessutom filtrerar kroppen hela tiden blodet. Efter en studie har forskare kommit till otroliga slutsatser.

Det visade sig att om 5 minuter kan njurarna driva bort allt blod som finns i människokroppen genom sig själv. Totalt har vi ca 1700 - 1800 ml blod i vår kropp. De överför denna volym genom sig själva under en period av 24 timmar.

Blodfiltrering är en viktig process. Det beror på det faktum att blodet, fyllt med infektion och annat "sopor", kan sprida ogynnsamma element runt kroppen.

I den renade kompositionen är det nödvändigt för en person ett antal näringsämnen. Således tar blodet upp "skräp" från cellerna och fyller dem med god näring.

Om njurarna inte uppfyller sina funktioner kommer sålunda en massa skadliga ämnen att samlas in i blodet, vilket senare kommer att börja processen att skicka människokroppen från insidan.

Frågan är: varför behöver vi organ som njurarna, efter att ha läst dessa argument, bör det definitivt försvinna.

Hur gör filtreringsprocessen

Njurarna övervakar utgifterna för vatten och är engagerade i processen att rengöra blodet samtidigt.

För det första tar kroppen vätskan från blodet, som är fyllt av skadliga ämnen, och återkommer sedan den rena kompositionen, men med den mängd vatten som plasman behöver.

Detta är processen med njureutrensning. Förutsatt att vatten har ackumulerats kommer det ut med "skräp" efter filtreringsprocessen med urin.

I situationer där vattenbalansen störs börjar njurarna att spara på blodets filtreringsprocess, vilket ger det högsta värdet av fukt till kompositionen.

Utsöndras från kroppen bara det belopp som är nödvändigt för rengöring. Detta beror på det faktum att urin i "torr" form inte kan evakuera den ackumulerade massan från kroppen.

Med en knapp mängd vatten är riskerna att vissa delar av avfallet kvarstår i kroppen mycket höga.

Av denna anledning rekommenderas att man dricker rent vatten varje dag, inte mindre än 1,5 liter.

Under förutsättning att denna rekommendation inte följs, kommer partiklarna av skadliga ämnen efter filtrering att förbli i djupet av njurarna, vilket senare kommer att innebära en sådan otrevlig diagnos som närvaron av stenar.

Ytterligare njureuppgifter

Faktum är att ett organ som en njure inte förblir utan arbete. Han är inte bara engagerad i blodfiltrering men kan också producera aktivt vitamin D.

Det är verkligen nödvändigt under matsmältningsprocessen. Kalcium från mat går in i benen, närande dem.

Dessutom bidrar njurarna till att reglera blodtrycksnormerna och stimulera antalet producerade röda blodkroppar.

Det visar sig att njurarnas normala funktion gör det möjligt för en person att upprätthålla god hälsa.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till detta och följa alla förebyggande åtgärder för att utesluta eventuella funktionsfel i kroppen.

Om detta inte kunde göras måste patienten vara vaksam och framstå så snart som möjligt för att se en läkare.

Symtom på funktionsfel

Njurarna är av stor betydelse för människokroppens korrekta funktion. De gör lika mycket värdefullt arbete som sina hjärtan.

Underskatta inte dem. Om kroppen är så ordnad att njurarna är två, är det inte en anledning till avkoppling.

Ingen av oss, tyvärr, kan inte vara immun mot sjukdomar. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på dig själv och ta hand om njurarna.

Eftersom kroppsundersökningen på grund av sin anatomiska struktur inte är möjlig, är det nödvändigt att övervaka kvaliteten på urinen. Beroende på urinens färg kan man misstänka att det finns en obalans i njurarnas arbete.

Om njurarna arbetar med 100%, kommer urinen att ha en något gul färg och även transparent. Det finns en metod för verifiering som används i praktiken inte alls, men verkligen användbar.

Du måste fylla en glasburk med din urin och titta igenom den på texten. Om du läser orden stör inte, så finns det ingen anledning till oro.

När grumlig och koncentrerad urin med gul färg rekommenderas att justera vattenbalansen.

Det rekommenderas att dricka mer rent vatten, ca 2 liter per dag för en vuxen. Du behöver inte ta med din egen kropp till uttorkning genom dina handlingar.

I en sådan situation upplever njurarna en brist på vatten, vilket hjälper till att ta bort rester av ämnen efter bearbetning.

Om färgen är närmare brun, indikerar detta att ett urinprov är brådskande och du bör söka hjälp av en läkare, det kan vara en urolog eller en allmänläkare som senare sänder patienten till en specialist.

När det hittas i blodets sammansättning är det värt att tro att kroppen har börjat en inflammatorisk process.

Det kan associeras med ett antal obehagliga patologier, allt från urolithiasis till maligna tumörer.

Det är självklart mycket farligt att fördröja läkarbesöket, och det är därför nödvändigt att söka hjälp på sjukhuset så snart som möjligt.

Vid misslyckande av njurarna kan indikera smärta i ländryggen. Många människor kan förvirra dem med tecken på osteokondros.

För att inte gissa, men att veta exakt vad du har att göra med, måste du kontrollera njurarna för närvaron av stenar.

Riktlinjer för förebyggande åtgärder

Det är omöjligt att bota njursjukdomar, förlita sig på självbehandling, och till och med en riktigt farlig idé som medför ett antal obehagliga följder och till och med döden.

Naturligtvis skulle en mycket bättre lösning vara att förebygga sjukdomen, snarare än att behandla den. Förebyggande av njursjukdomar är inte svårt, dessutom är det tillgängligt för alla:

 1. måste överge fet mat och kött
 2. utesluta från menyn starkt svart te, betor, sorrel och spenat;
 3. näring behöver balanseras
 4. Det rekommenderas att vägra saltiga och kryddiga livsmedel.
 5. Du bör försöka att inte överdriva, för att inte belasta njurens arbete.
 6. Orgeln kommer att tycka om sötpeppar, gröna, meloner och vattenmeloner, kål, äpplen, fisk av havsorter.
 7. Överkolla inte kroppen, och särskilt ländryggsregionen.
 8. du måste leda en hälsosam livsstil och flytta mer;
 9. fysisk terapi med införandet av höfterna och midjan är användbar för arbetet hos höger och vänster njurar;
 10. temperament, om det givetvis tillåter ett hälsotillstånd.

Varför behöver vi njure man - njure

Funktioner av njursjukdom hos barn

Njurarna är ett parat organ med en tät och slät yta. De är bönaformade. Den är skyddad av en fibrös kapsel - en tunn, men ganska stark bindefilm. Också, som ett skyddande skikt, är varje njure omgiven av fettvävnad, den stöder också njurarna på en specifik anatomisk plats.

Kroppens inre struktur är väldigt komplex. Den huvudsakliga renalvävnaden är en dubbelskiktlig parenchyma, som utför en filtreringsfunktion. Den strukturella enheten hos filtreringsvävnaden är nephronen. I varje njure finns det mer än en miljon. Denna konstruktionsenhet har också en komplex struktur. Nephron består av renala tubuli och kroppar.

Det finns i tubulatorn att blodplasman filtreras och primär urin bildas. Det elimineras inte från kroppen, men rör sig längs rören, där nödvändiga ämnen och vatten för kroppen absorberas.

I rören förbli förbrukade giftiga ämnen - sekundär urin, som kommer in i uppsamlingskanalen och går in i njurbäcken - urinbutikerna. Från bäckenet transporteras urinen till blåsan.

1. Hormon njurfunktion - är syntesen av en renin (ett hormon som hjälper kroppen behålla vatten och för att reglera mängden av cirkulerande blod), erytropoietin - stimulerar specifik hormon vid bildandet av erytrocyter i benmärgen och prostaglandiner - biologiskt aktiva substanser reglerar blodtrycket.

2. Metabolisk njurfunktion. I njurarna sker omvandlingen och syntesen av många ämnen som är nödvändiga för kroppens normala funktion (till exempel omvandling av vitamin D till dess mest aktiva form - vitamin D3.

3. Reglering av syra-bas balans - njurar upprätthålla normal förhållande av alkalisk och sur komponent i blodplasma genom att separera överskottet vätejoner (H) eller bikarbonat (HCO3).

Och hur tar vi hand om njurarna? Vårhöstens vindar, utkast, kläder utan väder, kyla av benen och många andra faktorer leder till att njurarna börjar arbeta dåligt och får sig att känna sig smärtor i ländryggen.

För normal njurefunktion, måste du dricka 2 liter vatten per dag, nämligen vatten. Det är nyttigt att dricka fruktdrycker och te som främjar utsöndring av överflödig vätska från kroppen, såsom tranbärsjuice, tranbär, grönt te, buljong kompletterad med persilja lämnar smak av citron och honung.

Denna drink förhindrar i hög grad bildandet av njurstenar. Kaffe, sötande soda irriterar njurarna.

Överdriven användning av mineralvatten, speciellt utan medicinskt behov, kan prova bildandet av njurstenar. Öl dehydrerar kroppen och orsakar ofta störningar i njurarna, så öl borde aldrig släcka din törst.

Alkohol har en stark negativ effekt på njurarna och förstör njurceller, vilket ibland leder till akut njursvikt.

Eventuella kroniska sjukdomar stärker väsentligt njurarnas korrekta funktion. Särskilt farligt är högt blodtryck, ökad vikt, katarralsjukdomar, leversjukdomar och gallvägar.

Grov hud och krackade klackar är ofta tecken på att dina njurar upplever stora svårigheter som inte är ännu allvarligare. Hormonala preventivmedel är ännu mer farliga för njurarna, liksom kemiska (icke-naturliga) droger.

Alla dessa komponenter är gift för njurarna och tvingar njurarna att arbeta mot neutralisering, precis som i levern.

Mest av allt älskar njurarna rörelsen. Sedentär, stillasittande livsstil bidrar till stagnation, felaktig vattenutbyte, liksom bildandet av njurstenar.

Detta händer också på grund av att saltmetabolism störs, salt utsöndras dåligt och deponeras i njurarna i form av stenar. Förventligen är den bästa träningen för njurarna att gå runt i rummet på alla fyra.

Denna position bidrar till etableringen av njurarna och korrekt urinladdning.

Akademisk medicin varnar för noggrann hantering av bordsalt, som i vår kropp ska tas emot på en dag högst 5 gram, men det här händer inte. I genomsnitt konsumerar vi 10-20 g salt och många fler.

Mycket skadligt för njurarna privata salt mat: chips, olika kex och fisk till öl (två "chock" i njurarna av produkten omedelbart.), Torkad bläckfisk och andra "godsaker".

Inte mindre skadliga är rökt korv, rökt fisk och kött, konserverade grönsaker, kryddor innehållande glutamat, vilket förmodligen förbättrar smaken av någon mat.

På en minut pumpas en liter blod genom njurarna, och på en dag, som inte är svår att beräkna, 1 700 liter. Sjuka, kalla njurar klarar inte det här arbetet, vilket gör det svårt att behandla hjärt-kärlsjukdomar.

De flesta kvinnor lider av njursjukdom, och det börjar under graviditeten. Män lider av njursjukdomar, oftast som ett resultat av prostatakörtlar, prostata adenom etc. Tunna, långa, asteniska människor är mer benägna att njursjukdomar.

Fet folk och deras njurar är "täckta" med en skyddande fettkapsel, vilket hjälper till att hålla dem i ett normalt läge. I den tunna är denna kapsel mycket liten, och risken för njurs prolaps är möjlig.

Dieten för att njurarna ska fungera ska vara så att de underlättar utsöndringen av kroppsvätskor. Dessa är livsmedel som vattenmelon, cantaloupemelon, gurka, äpplen, honung, kål, rädisor, paprika, havtorn, röda grönsaker och frukter, som innehåller stora mängder av vitamin A. De är alla skaldjur, havsfisk.

Hur fungerar njurarna?

Diskutera vilka funktioner njurarna utför, det är nödvändigt att berätta om det först. Eftersom urinbildning är den viktigaste "plikten" för detta organ.

Ursprungligen filtreras vatten och andra vätskor genom tre skikt av ett glomerulärt filter (njurkropp, en slags "sikt"). Mestadels passerar proteiner och plasma genom det.

Sedan samlas primärt urin i tubulerna. Av dessa behöver kroppen absorberad vätska, liksom olika näringsämnen.

Det sista steget kallas "kanalisk utsöndring". Under denna process överförs alla ämnen som är onödiga för kroppen från blodet till sekundär urin, som sedan ackumuleras i blåsan.

Enkelt uttryckt är allt som kan vara användbart för oss, kvar i blodet och fördelat mellan kärlen. Och skadliga ämnen som kan skada kroppen eller prova en sjukdom, sjukdom, ett virus - komma ut i form av urin.

Således blir det klart varför njurarna ofta kallas vårt filter.

Njurarna står inför två huvuduppgifter: För det första filtrerar de blodet och tar sedan bort onödiga och skadliga ämnen från kroppen som urin, förutsatt att de fungerar korrekt. Dessa är dock inte deras enda funktioner, eftersom de också utför sådana åtgärder som:

 • Urinbildning. Genom denna process separerar kroppen de skadliga ämnena från det friska, reglerar den erforderliga mängden vatten och allt överskott avlägsnas så småningom från kroppen. Om njurarna inte filtrerades, skulle människans livslängd minskas dramatiskt, eftersom de toxiner som konsumeras dämpar vår kropp.
 • Behålla blodtrycket är normalt. Vissa människor utsätts för konstant, till och med kronisk hypertoni. Faktum är att njurarna måste tillhandahålla den nödvändiga balansen mellan elektrolyter och därmed reglera denna process.
 • Reglering av den sura miljön. Om en stor mängd surt syra förblir i kroppen skapas en gynnsam atmosfär för bakterier. De multiplicerar i sin tur och orsakar utvecklingen av farliga sjukdomar. För att förhindra detta händer njurarna överflödiga syror.
 • Produktionen av hormoner och vitamin D. Funktioner som bildning av blodceller i benmärgen och upprätthållande av benens tillstånd hör också till det humana excretionssystemet.

Välfärden av vår immunitet beror i stor utsträckning på alla dessa processer, så vi får inte glömma att det här är en njurs merit. Det är viktigt att följa vissa förebyggande åtgärder och hälsofrämjande åtgärder.

Om du behandlar denna försummelse, då med ålder, kommer konsekvenserna att sjunka på egen hand. För att förstå hur man förhindrar störningar i njurarna, borde du vara bekant med orsakerna till detta fenomen.

Hemostatiska och metaboliska funktioner

Förutom filtrering och utsöndringsfunktioner behövs njurarna för andra uppgifter:

 • Förordning av homeostas - upprätthåller konstansen av sammansättningen och egenskaperna hos kroppens inre miljö. De är inblandade i reglering av vatten- och elektrolytbalansen, upprätthåller en balans mellan de ämnen som utsöndras från kroppen och går in i kroppen. Således upprätthålles inte bara vatten utan också jon och osmotisk homeostas i kroppen.
 • Reglering av syra-basbalans. Av stor betydelse för kroppsutsöndringen av svavelsyra och fosforsyra, som bildas i processen med proteinmetabolism.
 • Deltagande i reglering av arteriellt blodtryck. Genom komplexa biokemiska processer är detta parade organ involverat i den långsiktiga och snabba reglering av blodtryck.
 • Inkretion i blodet av ett antal biologiskt aktiva substanser (enzymer, vitaminer, hormoner, etc.).
 • Deltagande i reglering av blodkoagulering.
 • Stimulering av erytrocytesyntesprocessen.
 • Stimulering av proteinmetabolism. De är inblandade i nedbrytningen av proteiner som är återabsorberade från sekundär urin och bildandet av aminosyror, enzymer och hormoner följt av deras utsöndring i blodet.

Dessa är också mycket viktiga processer. Diskutera vilken funktion de mänskliga njurarna utför, man kan inte glömma homeostatisk och metabolisk. Denna kropp reglerar utbytet av blod, nämligen tar bort överflödiga joner och protoner av bikarbonat från blodet. Dessutom påverkar det vätskebalansen i människokroppen genom att kontrollera joninnehållet.

Och metabolismen av kolhydrater, lipider, proteiner, klyvning av peptider, aminosyror - det här är njurarnas funktion! Det är i detta organ att det fördelaktiga vitamin D omvandlas till D3-formen, vilket är så nödvändigt för att en person ska behålla en hälsosam immunitet. Och njurarna är aktivt involverade i proteinsyntesprocessen. Så inte bara urinbildning är "ansvaret" för detta organ.

Vad ska man göra vid njurfunktion?

Vad är rätt inställning till en sådan betydande kropp? Det finns stunder som bör ständigt vara uppmärksamma:

 • Felaktig näring. Det består i användning av produkter som innehåller en stor mängd salt, socker, alkohol, protein. Till exempel kan en stor mängd kött i kosten leda till att njurarna inte klarar av denna proteinbelastning. Som ett resultat, bildandet av stenar och utvecklingen av urolithiasis.
 • Alkoholmissbruk. När det bryts ner i kroppen kommer giftiga ämnen in i njurarna och orsakar inflammation och funktionella störningar. En annan negativ effekt som alkohol har är uttorkning. Som ett resultat måste njurarna filtrera förtjockat blod, vilket negativt påverkar deras tillstånd.
 • Sedentary livsstil. Njurarna har en negativ inställning till blodstagnation, som uppstår under stillasittande arbete.

Som vi ser, för att njurarna ska kunna utföra sina funktioner utan restriktioner måste man först och främst leda en hälsosam livsstil. Idag anses det inte bara användbart, men också prestigefyllt.

Regel nummer 6: Använd njurpillerna klokt

Att säga att njursjukdomar och sport inte kan existera intill omöjligt. Självklart är professionell sport inte möjlig, eftersom patientens tillstånd kan bli värre på grund av tunga belastningar. De minskar blodflödet i njurarna - därför är endast måttliga belastningar tillåtna.

Men trots allt är idrott livet, och för patienter med njursjukdomar har en speciell terapeutisk övning utvecklats. Med hjälp kan du:

 • återställa normal blodcirkulation i njurarna,
 • normalisera blodtrycket
 • normalisera metaboliska processer,
 • minska trängsel i urinvägarna.

Dessutom kommer fysisk terapi att hjälpa till att återhämta sig och bli av med återkommande symtom.

efter förvärringen av sjukdomen har gått.

Du måste också vara uppmärksam på hur du slappnar av musklerna i ländryggen efter klassen. Detta bidrar till att minska njurens blodkärl, och resultatet är därför mycket välspeglas i deras arbete.

Överbelasta inte kroppen.

Förutom fysisk terapi kan du köra i liten takt, gå, cykla (träningscykel), rodd och skidåkning.

Men du kan inte försöka dyka eller gå till poolen, på grund av den höga sannolikheten för överkylning.

Syntes och skydd

Det här är det sista som nämns och talar om njurarnas funktion i kroppen. Förutom ovanstående är denna kropp också inblandad i syntesen av prostaglandiner, renin, kalcitriol och erytropoietin.

Att tala på ett enkelt och förståeligt språk bidrar till att bilda olika hormoner och enzymer som är avgörande för oss. Dessa ämnen reglerar trycket i artärerna, stimulerar blodet, bibehåller cirkulationsbalansen och kontrollerar mängden kalcium i kroppen.

Varför behöver vi njurar?

Vi behöver njurar för att överleva. De utför flera viktiga funktioner. Deras huvuduppgift är att avlägsna avfallsprodukter från blodet och upprätthålla en balans mellan salt och vatten i kroppen.

Placeringen av dina njurar

De flesta har två njurar, även om det är möjligt att leva ett normalt liv med en. Formen av njurarna liknar bönor och handlar om en nävs storlek. För att bestämma var njurarna är, gör följande: lägg händerna på höfterna och skjut dem upp tills du känner ribben med fingrarna. Njurarna är bakom, bakom tummen. Du kan inte känna dem, men de är där, väl dolda inuti kroppen.

Hur dina njurar fungerar

Beroende på vikten cirkulerar 4-6 liter blod i kroppen. Blodet transporteras till njurarna och genom dem genom njurarna. Varje dag passerar cirka 1 500 liter blod genom njurarna och rengörs med cirka en miljon mikroskopiska filter. Dessa filter heter nefroner, och de är så små att det kommer att ta ett mikroskop för att se dem. Orsaken till de flesta njursjukdomar är skador på nefronerna. När de förlorar sina filtreringsegenskaper kan farliga nivåer av vätska och avfallsprodukter uppstå i kroppen.

Blod behöver rengöring

När kroppen får näring behöver den från maten du äter, återvinns några avfallsprodukter tillbaka till blodet. En av nycklarna i njurarna är att kontinuerligt avlägsna dessa avfallsprodukter från blodet. Det kan sägas att njurarna är en "blodreningsstation". Om njurarna inte tar bort avfallsprodukterna - de kommer att ackumuleras i blodet, vilket kommer att orsaka allvarliga skador på kroppen.

Njurar utför andra funktioner.

Njurarna utför andra funktioner förutom blodrening. En viktig funktion hos njurarna är att bibehålla balansen i volymen av vätskor och mineraler i kroppen.

Undantag från avfallsprodukter och vatten

Ämnen som filtreras genom njurarna blandar med vatten och blir till urin. Urin utsöndras från njurarna genom små rör (urinrör) och samlas i blåsan. Urin innehållande avfallsprodukter och vatten utsöndras genom urinröret.

Njurar har alltid arbete

Njurarna producerar också aktivt vitamin D, vilket är nödvändigt för absorption av kalcium från mat. Kalsium är bland annat viktigt för att bygga dina ben. Dessutom bidrar njurarna till att reglera blodtrycket och stimulera produktionen av röda blodkroppar. Således är njurfunktionen utan tvekan viktig för god hälsa.

Varför behöver vi en njure

Njurstruktur

Njurarna är placerade på båda sidor av ryggraden i retroperitonealutrymmet, det vill säga ett blad av peritoneum täcker endast deras främre sida. Gränserna för dessa organs placering varierar mycket, även inom det normala området. Vanligtvis ligger den vänstra njuren något högre än höger.

Det yttre skiktet i kroppen är bildat av en fibrös kapsel. Fiberkapsel täcker fett. Njurmembran, tillsammans med njurbädden och njurbotten, som består av blodkärl, nerver, ureter och bäcken, är relaterade till njurens fixeringsapparat.

Anatomiskt liknar strukturen hos njuren utseendet på en böna. I det skiljer de övre och nedre polerna. Den konkava inre kanten, i urtaget som njurbenet kommer in, kallas grinden.

På sektionen är njurstrukturen heterogen - ytskiktet av mörkt rött kallas den kortikala substansen, som bildas av njurkropparna, distala och proximala nephron canaliculi. Tjockleken på det kortikala skiktet varierar från 4 till 7 mm. Det djupa lagret av ljusgrå färg kallas hjärnskiktet, det är inte solidt, det bildas av trekantiga pyramider som består av att samla tubuler, papillärkanaler. Papillära kanaler slutar på toppen av njurpyramidpipillärhålen som öppnar sig i njurkalyxen. Koppar slår samman och bildar ett enda hålrum - njurbäckenet, som i njurporten fortsätter i urinledaren.

På mikronivån av njurstrukturen isoleras dess huvudstrukturenhet, nefronen. Det totala antalet nefron når 2 miljoner. Nephronens sammansättning innefattar:

 • Vaskulär glomerulus;
 • Glomerulär kapsel;
 • Proximal tubule;
 • Loop of Henle;
 • Distal tubule;
 • Samlar tubule.

Den vaskulära glomerulusen bildas av ett nätverk av kapillärer, där filtrering från plasma av primär urin börjar. Membranen genom vilka filtrering utförs har så smala porer att normala proteinmolekyler inte passerar genom dem. När man främjar primär urin genom tubulärsystemet och tubulärerna absorberas joner, glukos och aminosyror som är viktiga för kroppen aktivt av det, och metabolismens avfallsprodukter förblir och är koncentrerade. Den sekundära urinen går in i njurkopparna.

Njurfunktion

Huvudfunktionen hos njurarna - utsöndring. De bildar urin, från vilken giftiga sönderdelningsprodukter av proteiner, fetter och kolhydrater tas bort från kroppen. På detta sätt upprätthålls homeostas och syra-basbalans i kroppen, inklusive innehållet i vitala kalium- och natriumjoner.

När den distala tubeln är i kontakt med glomerulpolen är den så kallade "täta punkten" placerad, där de speciella juxtaglomerulära cellerna syntetiserar ämnena renin och erytropoietin.

Reninbildning stimuleras av en minskning av blodtrycket och natriumjoner i urinen. Renin bidrar till omvandlingen av angiotensinogen till angiotensin, som kan öka trycket genom att krama blodkärlen och öka myokardiell kontraktilitet.

Erytropoietin stimulerar bildandet av röda blodkroppar - röda blodkroppar. Bildningen av detta ämne stimulerar hypoxi - en minskning av syrehalten i blodet.

Mänskliga njurar: hur det fungerar och hur en av de mest komplexa organen i vår kropp fungerar

Innan vi lär oss om funktionerna i strukturen och arbetet hos de mänskliga njurarna, bestämmer vi platsen för detta parade organ.

För att få ett visuellt svar på frågan om var njurarna befinner sig, måste du sätta dina handflator på sidorna i midjan och sätta upp tummen: det orgel du letar efter kommer att ligga på linjen mellan fingertopparna. I sällsynta fall kan en eller båda njurarna ligga betydligt lägre eller högre i bukhålan.

Humant njurestruktur

Ett intressant faktum om strukturen hos den mänskliga njuren: "Varje funktion hos njuren är på något sätt kopplad till blod. Det är därför i strukturen hos den mänskliga njuren det finns ett stort antal blodkärl. En persons njurar innehåller totalt 160 km blodkärl. "

De mänskliga njurarna tilldelas många viktiga funktioner. Om du tittar på det här organet i avsnittet kan du se att njurens anatomi inte är väldigt primitiv. Huvudelementen i njurstrukturen är:

 • Njurkapseln är en tunn men mycket hållbar mantel där njurens kropp är innesluten. Komponenterna i njurkapseln är njurens parenchyma och systemet för mottagning av urinen.
 • Njurens parenchyma är en vävnad som består av en kortikal (yttre region) och en hjärnan (inre region) substans. Hjärnämnet innehåller 8-12 renalpyramider, som i sin tur bildas av uppsamlingskanalerna. I njurens parenchyma är nefroner.
 • Nephron är en mänsklig njurfiltreringsenhet.
 • Njurbäckenet är ett trattformigt hålrum som tar urin från nefroner.
 • Urinläkaren är ett organ som tar urin från njurskyddet och levererar det till blåsan.
 • Njurartären är ett blodkärl som avgrenar sig från aortan och bringar blod förorenade med avfallsprodukter i njurarna. I själva njurarna är artären uppdelad i flera fler grenar. Varje minut levereras cirka 20% av blodet som pumpas av hjärtat till njurarna. Vissa arterier matar cellerna i njurarna själva.
 • Renalven - ett blodkärl som levererar redan filtrerat blod från njurarna till vena cava.

Intressant faktum: "Varje dag levererar njurartären mer än 180 liter blod till njurarna."

Hur fungerar mänskliga njurar?

Arbetet hos den mänskliga njuren är organiserad i två steg: blodfiltrering och urinutsöndring. De förekommer en efter en enligt följande:

  • Njurparenkym rensar blodet
   Även om de är små i storlek är mänskliga njurar ett kraftfullt filter som renar vårt blod från skadliga ämnen. Parensen hos varje njure innehåller cirka en miljon nefron, som är huvudfiltreringselementen i humana njurar. Det finns arterioler i nefronerna - små blodkärl (även kallade glomeruli) som sammanflätar med tunna tubuli. Blod innehållande toxiner, överskott av vatten, elektrolyter och salter skickas till njursparenkymen och går in i arteriolerna. Avfallsprodukter deponeras i rören, men det kan finnas kemikalier som kroppen fortfarande kan använda. Sådana ämnen (fosfor, kalium, natrium etc.) returneras till blodet, varefter rören sänder resterande avfallsprodukter till urinledningszonerna i njurarna.

Ett intressant faktum: "Vid födseln, i parenkymen hos varje mänsklig njure finns cirka 1 miljon glomeruli, och vart tionde år av livet tar 100 000 av dem".

 • Pelvis njure samlar och tar bort urin
  Efter det att endast avfallsprodukter (urin) har ackumulerats i tubulären, skickas de till njurskyddet i mitten av orgeln. Här ackumuleras urin och går sedan till urinledaren, fäst vid njurbäckenet. Efter att ha gått igenom det når urinen blåsan, där det kan vara upp till 8 timmar innan det tas bort från kroppen.

Struktur och funktion hos njurarna i människokroppen

Funktioner av njurarna i människokroppen

Nästan alla vet vilken funktion njurarna utför. Utan tvekan är den mänskliga njurens nyckelfunktion att rengöra blodet från avfall. Avfall är något ämne som inte används av kroppen. Från mat som kommer in i kroppen, under matsmältnings processen, extraheras alla värdefulla ämnen som kommer in i blodet och levereras sedan till alla kroppens celler.

Det som återstår oanvända är avfallsprodukter, de mest skadliga är urea och urinsyra. En stor ackumulering av dessa ämnen i kroppen kan leda till dödliga sjukdomar. Den mänskliga parenchymen rensar detta avfall från blodet genom att filtrera, och njurskyddet samlar och skickar det till blåsan. Intressant faktum: "Under dagen har njurens mänskliga parenchyma tid att helt rensa blodet cirka 50 gånger." Men vid rening av blod är njurfunktionen inte begränsad. Denna viktiga kropp kommer också att utföra flera andra viktiga funktioner:

 • Urinbildning, vilket utgör en mycket komplex process under vilken human njure parenkymet behåller viss mängd vatten, kemikalier i blodet, och matar ut överflödigt vatten, toxiner och kvävehaltiga föreningar (som tillsammans utgör urin). Utan denna process kunde kroppen inte överleva på grund av den stora ackumuleringen av skadliga giftiga ämnen.

Intressant faktum: "Varje minut i 1300 ml blod kommer in njurarna, och 1299 ml av dem, och 1 ml urin uppsamlas i njurbäckenet."

 • Bibehålla normal vatten-saltbalans i blodet. Som du vet är cirka 50-60% av kroppens kroppsvikt vatten och detta ämne är extremt viktigt för kroppens vitala aktivitet. Men dess överflöd, exakt samma som bristen, kan leda till utveckling av allvarliga sjukdomar. Detsamma gäller för salter, där blodkoncentrationen beror. De mänskliga njurarna, avlägsna överskott av vatten och salter i filtreringsprocessen, upprätthåller blodets vatten-saltbalans, vilket är nödvändigt för hela organismens normala funktion.
 • Reglering av blodtryck. I en del, är detta möjligt på grund av avlägsnande av överskott av vatten från blodet (när blodet kommer för mycket vatten, expanderar den, och detta leder till en ökning i tryck). Men utöver detta, parenkymet av den mänskliga njure producerar prostaglandiner och enzymet renin, som också är involverad i regleringen av vår blodtryck och elektrolytbalansen.
 • Reglering av pH-nivå i kroppen. För bakterier som orsakar allvarliga degenerativa sjukdomar är den sura miljön mest fördelaktig för reproduktion. Mänskliga njurar, som upprätthåller pH-värdet på 7,4 i plasma och tar bort överskott av syror, förhindrar riskerna att utveckla många farliga sjukdomar och skapa gynnsamma förutsättningar för alla biologiska system i kroppen.
 • Hormonproduktion. Njurens mänskliga parenchyma producerar hormonet erytropoietin, som spelar en nyckelroll vid bildandet av röda blodkroppar i benmärgen.
 • Produktion av vitamin D. Njure omvandlas till Kalcidiol, kalcitriol, som, eftersom den aktiva formen av vitamin D, ger kalcium absorption i tunntarmen och gör den lämplig för användning i ben utvecklingsprocesser.

Varje njurefunktion är avgörande för god hälsa. Om du av någon anledning mänskliga njurar inte fungerar på rätt sätt kan det leda till mycket allvarliga konsekvenser, inklusive sjukdomar i njurarna eller andra organ, till och med död.

Mänsklig njurstorlek

Liksom alla andra organ växer de mänskliga njurarna med kroppen, men ibland uppstår misslyckanden som kan orsakas av olika faktorer. I det här fallet kan en eller båda njurarna växa för stora eller små. När en person har normal njurstorlek fungerar organet korrekt, och om storleken på minst en njur skiljer sig från normen kan den påverka sitt arbete och leda till hälsoproblem.

Njurstorlek är normalt

Normalt uppfyller njurarnas storlek hos vuxna följande parametrar:

 • Längd: 10-13 cm
 • Bredd: 5 - 7,5 cm
 • Tjocklek: 2 - 2,5 cm

Om vi ​​jämför med objekten vi är vana vid, så är de mänskliga njurarna lika stora som en vanlig datormus eller näve.

Den genomsnittliga vikten av en vuxen njure varierar mellan 150-160 g, och tillsammans bildar båda njurarna cirka 0,5% av den totala vikten av en person. Dessa är bara standardparametrar för friska njurar, men de kan variera beroende på höjd, vikt hos en person och till och med hans kön.

Njurstorlek hos barn

Att säga att det finns en norm när det gäller barn om njurarnas storlek hos barn är inte så lätt, eftersom olika barn utvecklas ganska annorlunda. Men under några studier kunde forskare bestämma den genomsnittliga längden på njurarna hos barn med avseende på ålder:

 • 0-2 månader - 4,9 cm
 • 3 månader-1 år - 6,2 cm
 • 1-5 år - 7,3 cm
 • 5-10 år - 8,5 cm
 • 10-15 år - 9,8 cm
 • 15-19 år gammal - 10,6 cm

Återigen är det värt att notera att dessa endast är medelvärden. Den faktiska storleken av njurarna hos barn beror i varje fall på de individuella parametrarna (vikt, höjd, etc.) hos barnet.

Intressant faktum: "Om vi ​​jämför njurarnas storlek hos nyfödda och vuxna, då i förhållande till kroppsvikt, är njurarna av barn 3 gånger större än njurarna hos vuxna."

Onormal: olika storlekar av njurar

Olika storlekar av njurar kan inte orsaka en person speciella problem och påverkar inte denna kropps förmåga att utföra sina funktioner. I de flesta fall är en stark avvikelse från normen i storleken eller strukturen hos njuren associerad med sjukdomar som påverkar hälsan negativt. Bedömning av njurarnas storlek med ultraljud kan identifiera potentiella hot.

Om njuren är signifikant mindre än normalt kan orsaken till detta vara följande sjukdomar:

 • Kronisk pyelonefrit
 • Kroniskt njursvikt
 • Kronisk obstruktion av njurarna
 • Medfödd underutveckling
 • Stenos av njurarterierna etc.

Om storleken på den mänskliga njuren överstiger normen, kan vi prata om följande sjukdomar:

 • Akut njur trombos
 • Akut njurinfarkt
 • Akut pyelonefrit
 • Njurfördubbling
 • Polycystisk njursjukdom

Det är viktigt att veta att i närvaro av någon sjukdom inte alltid sker, så att njurarna ont, symtom kan vara frånvarande helt och hållet, och sjukdom under tiden fortsätter att sakta förstör vitala organ. Dessutom är några av symptomen på njursjukdom inte alltid omedelbart känna igen, eftersom de ofta härma symtom på andra sjukdomar.

Till exempel kan aptitlöshet, pallor i en persons hud, muskelspasmer och enkelt trötthet vara symptom på humant njursjukdom.

Vilka livsmedel är bra för njurarna?

 • För njurar kommer mat som innehåller vitamin A, som njurarna är redo att "absorbera" så mycket du vill, vara mycket användbar och kommer bara att vara tacksam för dig.

Att lära sig om sin kärlek till A-vitamin hjälpte... mink. Dåliga djur dog i plantskolor eftersom deras njurbäcken och urinvägarna bokstavligen stenades. Så snart de började lägga till vitamin A-koncentrat i maten, upphörde epidemieepidemin, minken uppmuntrade och deras hår började glöda.

Det mesta av vitamin A syntetiserar kroppen från karoten. Hans källor: morötter, paprika, havtorn, persilja, spenat, fänkål, ängssyra, lök och koriander speciellt.

 • En annan bra produkt för att upprätthålla njurs hälsa är pumpa: potatismos, juice och spannmål (pumpa-hirs eller ris). Pumpa har en diuretisk effekt, irriterar inte njurarna och urinvägarna. Vattenmelon och melon av inte mycket söta sorter har samma anmärkningsvärda egenskaper. Och för njurarna är användbara äpplen, plommon.
 • Knopparna är lyckliga när du står på alla fyra. Knä-armbågens position är extremt bekväm för dem: det bidrar till att normalisera urinflödet.
 • De är stora älskare av rörelse - dans, skidåkning, gymnastik, naturligtvis, i en lämplig klädsel - beroende på säsong och vädret är inte att dra åt de inre organen i botten av den klibbiga röran när du inte andas inte andas.

Vad man ska dricka för njurs hälsa

Vår kropp är 80% vatten. Endast genom att absorbera tillräckligt med vätska (inte mindre än 1,5-2 liter per dag) behåller du den nödvändiga balansen mellan vatten och salt, vilket är så viktigt för njurarna och för hela organismen.

Vad ska du dricka om dina njurar skadar?

Naturligtvis ingen alkohol: det förstör njurarna (och inte bara dem), och i obegränsade mängder orsaka akut njursvikt - ett tillstånd livshotande. Fruktfria sötade kolsyrade drycker - de ämnen som de innehåller irriterar njurarna. Och inte mineralvatten - om mycket och utan läkares recept. Den ökade mängden olika salter av olika mineralvatten kan bidra till stenbildning i njurarna och urinvägarna, särskilt om det finns förutsättningar till - ureteral kontraktion, en bakteriell infektion, en metabolisk störning i en organism.

Användbara kokt dricksvatten, te, mjölk (hans väg, SP Botkin utvärderas som "värdefullt verktyg för behandling av njursjukdomar"), tranbär och tranbär fruktdrycker. De tar bort överskott av vätska från kroppen, minskar koncentrationen av urin och i viss utsträckning förhindrar bildandet av stenar.

Vad är dåligt för njurarna

Den första av de njurar lidande kan "berätta" en ring på fingret: om det plötsligt blir liten, är det möjligt att orsaken - svullnad som följer vissa njursjukdomar.

 • Tål inte, det är skadligt för njurarna! Töm regelbundet blåsan (minst 4-6 gånger om dagen). Stasis tillåter urinmikrober att "bosätta sig" i njurtubulerna. Och detta förutsätter utvecklingen av pyelonefrit - en smittsam inflammatorisk sjukdom hos njurarna.
 • Överdriv inte det! Det undergräver immuniteten och är skadligt för njurarna. Kom ihåg: Svampar av bakterier väntar bara på rätt ögonblick för att gå på offensiven.
 • Systematisk förstoppning leder till spasmer i tarmarnas och urinvägens muskler. Resultatet kan vara en försvagning av musklerna i njurarna, urinvägarna.
 • Rusa inte för att sitta på en kall kall sten, sand, dugg gräs. Inflammatoriska sjukdomar i njurarna börjar ofta med detta. Kölden, speciellt i kombination med fukt, gör ont i njurarna.
 • Njurar är verkliga sissies: de tycker inte om stark värme. De mil "gyllene medel". När temperaturen är över en kolonn av 30 ° C, förlorar kroppen mycket vätska svett, mängden salt och matas ut genom njuren, med lite ökat, vilket kan bidra till utvecklingen av urolitiasis.

Produkter som är skadliga för njurarna

Låt oss nu prata om vilka produkter som är skadliga för njurarna:

 • Inte förstå oskäligt olika dieter, det är skadligt för njurarna!

Skarp viktminskning leder till njurs prolaps. En lång saltfri diet stör sin aktivitet, främjar utseendet av protein i urinen. Den fullständiga frånvaron av natriumklorid i kroppen (bordsalt) är en av orsakerna till njursvikt.

 • Nephrologists har mycket bekymmer i Arktis och Centralasien. Det är i dessa regioner som njurstenssjukdomen är vanligast. Det visar sig att hela saken i vitamin D, som är inblandad i fosfor-kalciummetabolism. I detta vitamin lever, smör, äggula, och dessutom, oberoende syntetiseras av kroppen under inverkan av ultravioletta strålar. Och brist på vitamin D (som t ex polcirkeln, där solen - en sällsynt besökare) och överskott (i värmen i Centralasien) kan orsaka njursjukdom.
 • C-vitamin tabletter i obegränsade mängder - ibland en provokationsfaktor vid bildandet av njurstenar, särskilt om det finns en ärftlig predisposition mot urolithiasis.
 • Enligt vissa experter är en sådan favoritprodukt, som choklad med nötter, skadlig för njurarna.

Enligt amerikanska forskare, även om en persons blodtryck är något förhöjd, men det fortsätter under lång tid, ökar risken att bli sjuk med nedsatt njurfunktion trefaldig.

 • "Hur många gånger har de sagt världen": självmedicinering är farlig.

Njurar tolererar dåligt sulfonamider. Så att de löser sig bättre, inte bosätta sig i renal tubulat (som kan orsaka allvarlig patologi), drick mer, så kommer läkemedlet att utsöndras i urinen. Etazol och Biseptol anses vara mest godartade för njurarna.

 • Ta inte, utan att rådfråga din läkare, preparat som innehåller könshormoner. I vissa män som tillbringade dem i hopp om att öka sexuell styrka och hos kvinnor som använde stora doser av sådana droger som preventivmedel provade en skarp obalans mellan könshormoner njurecancer.
 • * Var försiktig med svampar! Tvivelaktiga fall - från korgen! Förgiftning med giftiga svampar är fylld med utvecklingen av ett så formidabelt tillstånd som akut njursvikt, och sedan är räddning endast i hemodialys utförd med hjälp av en artificiell njure.

Larm för njurarna

Var uppmärksam på färgförändringen i urinen, det kan indikera njureproblem.

Om urinen är rosa, röd, grumlig, innehåller den kanske blod. Detta kan vara ett tecken på infektion eller en tumör i urinvägarna. Utsätt inte besöket till doktorn!

Om urinen är mörkgul eller apelsin - då är det ingen anledning till oro. Om du dricker lite vätska blir urinen mer koncentrerad och därför mörkare.

Mörkbrun urin är karakteristisk för hepatit. För att bekräfta eller avvisa diagnosen är det nödvändigt att snabbt skicka urin och blodprov.

Grön eller blå färg av urin är inte ett skämt av naturen och inte ett tecken på sjukdom. Bara i din kost var livsmedel som innehåller artificiella livsmedel färgämnen så ursprungliga färger.

De främsta orsakerna och typerna av sjukdomar

Kroniska och akuta njursjukdomar uppstår av olika anledningar som förvärvas eller medfödda. Förvärvade orsaker till organsjukdom är:

 • skada som resulterar i skadad organintegritet
 • felaktig utbytesprocess;
 • överskott av den etablerade nivån av toxiner i blodet;
 • en infektionssjukdom orsakad av bakterier som har gått in i blåsan i njurarna;
 • autoimmuna sjukdomar i vilka immunsystemet försämras och inflammation uppträder.

Var och en av ovanstående skäl kan påverka kroppen hos en kvinna, en man och ett barn. Det är viktigt att känna till tecken på sjukdomen och märka dem i tid för att vidta lämpliga läkemedelsåtgärder.

klassificering

Njurpatologier finns i två kategorier:

 1. Den första kategorin omfattar sjukdomar som påverkar två njurar samtidigt. I detta fall försämras organs funktioner avsevärt, vilket påverkar hela organismens arbete. Nephritis och nefroscleros är bilaterala patologier av njurarna.
 2. Den andra kategorin omfattar sjukdomar, vilket leder till att strukturen ändras eller att funktionen hos endast ett organ störs. Dessa inkluderar tumörer, tuberkulös njursjukdom och bildandet av stenar.

Medfödda och ärftliga sjukdomar

Aplasi är en medfödd missbildning av njurarna.

Njurproblem är ofta förknippade med abnormiteter som är medfödda eller ärftliga. Denna typ av sjukdom observeras hos en fjärdedel av patienterna med kroniska patologier av njurarna. Ärftliga och medfödda sjukdomar klassificeras enligt följande:

 1. Njurarnas anatomiska patologier, som i sin tur är uppdelade i kvantitativa patologier och avvikelser från organens form.
 2. Under en organs histologiska dysmbriogenes är bildandet av cystisk bildning eller andra avvikelser hos njurarna redan möjlig vid intrauterin utveckling.
 3. Förekomsten av ärftlig jade.
 4. Tubulopati primär, sekundär eller dysmetabolisk typ.
 5. Uropati eller nefropati utvecklas när kromosomala eller monogena syndrom föreligger i strukturen.
 6. Hos barn observeras ofta Wilms tumör, vilket förekommer även under perioden av intrauterin utveckling.

Symtom på njursjukdom

Lågryggsmärta kan vara ett symptom på njursjukdom.

I början kan symtomen på njursjukdom vara frånvarande och personen är inte ens medveten om förekomsten av patologi i orgeln. När sjukdomen fortskrider förekommer de första vanliga tecknen på njursjukdom:

 1. Smärta i njurarna, vilket ger till ländryggen. Med tanke på sjukdomen och dess grad kan smärta ha en annan natur och intensitet. Ibland utstrålar de till skönhetsområdet, lårbenet, bukhålan. Sådana smärtor indikerar ofta anfall av njurkolik.
 2. Blodföroreningar i urinen är karakteristiska för bildandet av stenar, kronisk pyelonefrit, inflammation och tumörer. Urin kan få lite rosa färg och blir ibland skarlagen.
 3. Förekomsten av ödem, som först störs uteslutande på morgonen och svullnad förekommer endast under ögonen. Med tiden sväller patientens underdelar och armar.
 4. Nedsatt utsöndring av urin, där en person upplever smärta. Vanliga tecken på njursjukdom är anuri eller oliguri, i det första fallet är urin frånvarande, i andra hand minskar dess dagliga mängd avsevärt.
 5. I händelse av njursjukdom klagar patienten om att han känner sig sjuk, vilket är förknippad med nedsatt organfunktion. Njurarna blir svåra att ta bort giftiga ämnen och slagg från kroppen. Detta påverkar människans tillstånd, han upplever konstant trötthet, hans förmåga att arbeta minskar, det finns ont i huvudet och ingen aptit. Med tiden finns det inflammatoriska sjukdomar i njurarna och förgiftningen av kroppen.

Förlängd njursjukdom orsakar ofta patienten att utveckla arteriell hypotension, huden blir blek, deras struktur förändras.

Symtom beroende på överträdelsen

nefrolitiasis

Det plötsliga utseendet av kall svett - chock tecken på nefrolitiasis.

Allmänna tecken på njursjukdom kan kompletteras beroende på den patologi som slog organ. Så när nephrolithiasis-konkrement bildas i kroppen, där det finns sådana ytterligare symptom:

 • skarp, outhärdlig smärta
 • illamående;
 • kräkningar;
 • chocktecken - en person kastas i en kall svett;
 • blek hud;
 • hjärtat slår snabbare.

Med mild behandling av en person uppträder endast mild smärta. Det bör noteras att nephrolithiasis endast påverkar njurarna, stenar bildas inte i andra organ i det urogenitala systemet. När kalkylen går in i urinblåsan och urinblåsan är slemhinnan skadad, vilket leder till hematuri.

glomerulonefrit

Huvudvärk är karakteristiska för glomerulonefrit.

En sjukdom där organens tubuler och glomeruli blir inflammerade kallas glomerulonefrit. Sjukdomen kan provocera insufficiens och funktionshinder. Patologi manifesteras av följande symtom:

 • manifestation av huvudvärk;
 • trötthet, apati
 • svullnad i ansiktet;
 • minskar mängden urin;
 • sömnstörning
 • irritabilitet;
 • deprimerat tillstånd.

pyelonefrit

Pyelonefrit, som är förknippad med en infektion i organet, är orsaken till inflammation. I patologi uppträder följande symptom:

 • temperaturökning upp till 39 ° C;
 • signifikant svettning;
 • intoxikation;
 • ömhet i nedre delen av ryggen, underlivet och ljummen;
 • förtvivlan av urin.

Med tanke på utvecklingen av patologi klagar en person över tiden om en smärtaattack som bekymrar sig på natten. Patologi präglas av utseende av ödem på ansiktet. Om en permanent form av patologi utvecklas är symptomen svagare. Ibland finns inga tecken på pyelonefrit, personen känner bara konstant trötthet och svettningar på natten.

Polycystisk njursjukdom

Blod i urinen bildas hos en patient med polycystisk.

Med sjukdomen av denna typ av organ bildas cystor i vävnaderna som innehåller vätska inuti. För det första markeras inte polycystos av några tecken och det detekteras slumpmässigt vid undersökningen. När cysten växer uppträder följande tecken på patologi:

 • smärtslagande karaktär i nedre delen av ryggen och bukhålan;
 • periodiskt blod i urinen;
 • viktminskning, aptitlöshet;
 • klargörande av urin och öka dess kvantitet
 • diarré eller förstoppning
 • kliande hud.

Om polycystisk inte behandlas uppträder njursvikt över tiden.

nephroptosis

Nephroptos är inte en medfödd patologi, specifika orsaker är nödvändiga för utvecklingen av sjukdomen. Det finns sådana riskfaktorer för utvecklingen av nefroptos:

 • en kraftig ökning eller minskning av vikt
 • yttre organskada
 • graviditet och förlossning
 • intensiv övning.

Sjukdomen kännetecknas av värk och smärta i ländryggen, som försvinner när man tar en benägen position. Med tiden blir de smärtsamma förnimmelser starkare och försvinner inte när kroppens position förändras. Med tiden ökar smärtan i huvudet, personen blir sjuk, kräkningar uppstår. Om tiden inte avslöjar en avvikelse måste du göra åtgärden.

hydronefros

Hydronephrosis påverkar organbäckenet.

Brottet där urinen inte normalt visas och sträcker kalyxen och bäckenet, har namnet hydronephrosis. I de flesta fall observeras det hos kvinnor under 40 år. Sjukdomen orsakar ländryggsmärta, feber, illamående och kräkningar. Om tiden inte avslöjar en avvikelse, kan hydronephrosis leda till ett skelett i bäckenet, vilket leder till att urinen kommer att falla in i bukregionen.

Tumörbildning

Både godartade och maligna tumörer kan förekomma i njurarna. Avvikelse präglas av spridningen av organvävnad, som består av förändrade celler. Tumörer orsakar dessa symtom:

 • störde allmän hälsa, svaghet och snabb utmattning
 • torr mun, torra slemhinnor;
 • ömhet i ryggen, buken;
 • viktminskning, aptitlöshet;

Godartade lesioner är mindre vanliga. Vid sjukdomar i njuren av en malign karaktär känns ljusare symtom. I de senare stegen störs patienten oftast av metastaser som ges till närliggande inre organ. Till följd härav störs inte bara njurarna utan även alla organ.

Njurinsufficiens

I kroniska patologier finns det en fullständig frånvaro av urin.

Misslyckande kännetecknas av partiell eller fullständig brist på njurfunktion. Avvikelse i samband med sekundära patologier provocerar ofta en ogynnsam följd och kan vara dödlig. Eftersom förfallets produkter inte avlägsnas från kroppen och gradvis förgiftar det. Ett karakteristiskt tecken på misslyckande är en minskning av antalet eller frånvaron av urin.

diagnostik

Moderna mediciner har många sätt på vilka någon njursjukdom kan identifieras. Omfattande diagnos är oerhört viktigt, vilket inkluderar:

 • laboratorietester;
 • vaskulär Doppler;
 • ultraljud;
 • nefrostsintigrafiyu;
 • biopsi;
 • CT och MR.

Det är möjligt att behandla njurarna efter en noggrann diagnos. Terapi är ordinerad av den behandlande läkaren, med tanke på de medföljande symtomen och kontraindikationerna.

behandling

Drogterapi bör vara omfattande.

Behandling av njursjukdom beror på svårighetsgraden av patologin och komplikationerna som finns. Det finns sådana grundläggande medicinska förfaranden:

 • tar medicinering;
 • kirurgisk ingrepp;
 • Hepatology.

Om det finns inflammation i njurarna, så indikeras en drogbehandling, vilket förbättrar processen att ta bort urinen och eliminerar obehagliga symptom. Som regel erbjuder läkare denna läkemedelslista:

 • "No-spa";
 • "Papaverin";
 • "Canephron" och "Cyston", om bildandet av stenar har gått ihop.

Om abnormiteter i samband med njurarna inte kan elimineras med läkemedelsmetoden, indikeras kirurgisk behandling. Operationen är nödvändig för bildandet av en tumör, stora stenar och i sådana fall när komplikationer av njursjukdom har inträffat. Kirurgiska sjukdomar kräver vidhäftning till en postoperativ diet och kräver ibland mer medicinsk behandling. Hemodialys används vid njurinsufficiens. Sådan behandling består i att rengöra blodet och kroppen av toxiner genom "artificiell njure" -apparaten.

Behandling av folkmedicinska lösningar

Kamille är en naturlig antiseptisk.

Om njurarna är sjuka kan du försöka bli av med problemet med folkmedicinska lösningar. Traditionell medicin hjälper till i fall där det finns en liten inflammation eller sjukdomen kvarstår på ett tidigt stadium. Följande är namnen på örter som är effektiva vid behandling av njursjukdomar:

 • evigt;
 • björkblad;
 • kamomill;
 • calendula;
 • pepparmint;
 • St John's wort;
 • fälthästsail
 • enbär;
 • hunden steg

Av de ovannämnda komponenterna framställes dekoktioner, infusioner och andra terapeutiska medel. Medicinsk ört kan ha en diuretisk effekt och avlägsna toxiner från kroppen. Buljonger från naturliga ingredienser eliminerar obehagliga symptom, har antispasmodiska effekter. Ibland används folkmedicin i postoperativ period eller som förebyggande av njursjukdomar.

förebyggande

Förebyggande av njure- och urinvägssjukdomar minskar risken för patologier avsevärt. En person borde äta rätt och leda en aktiv livsstil. Läkare rekommenderar att stimulera punkter som förbättrar njurarnas och urinornas arbete. Drick mycket vätskor dagligen. Om du upplever de första obehagliga symptomen ska du kontakta en läkare.

Den mänskliga njuren är det organ som tillhandahåller utsöndringsprocessen. Därför kan vi, i närvaro av de minsta förändringarna i deras funktion, tala om en utvecklingssjukdom.

Någon njursjukdom hos barn och vuxna i utvecklingsprocessen manifesterar markerade tecken. De vanligaste symptomen på njursjukdom är förändringar i den mängd urin som frigörs, liksom dess färg och sammansättning. I ländryggsregionen känner en person ständigt smärta. Alla dessa sjukdomar manifesteras under inflytande av patogener, liksom giftiga ämnen. Ibland orsakar allergiska reaktioner. Behandling av sjukdomar i njurarna och urinvägarna görs först när läkaren tydligt identifierar orsaken till sjukdomen. Beroende på hur allvarliga symptomen och sjukdomsförloppet bestäms prognosen. Ofta, förutsatt att personen är försedd med adekvat hjälp i tid och kosten observeras för njursjukdom, är sjukdomen fullständigt botad. Men i vissa fall kan njursvikt utvecklas. Därför måste patienten, vid den minsta misstanke om patologins utveckling, besöka läkaren.

Orsaker till njursjukdom

Med tanke på njursjukdomar menar vi en ganska stor grupp av patologier, med utvecklingen av vilken njurvävnad gradvis skadas. Orsakerna till sådana sjukdomar kan vara en mängd olika effekter. Ett antal sjukdomar utvecklas som ett resultat av infektionens inverkan på människokroppen, och detta kan både vara bakteriell och viral skada. Försämrad urinutflöde har en negativ effekt på njurefunktionen. Att framkalla en dysfunktion av njurarna kan utbilda - tumörer, cyster. Dessutom kan orsakerna till njursjukdom vara metaboliska störningar, autoimmun skada på kroppen, onormal utveckling av medfödd natur, en minskning av parenkymens funktionella aktivitet. Stenarna som ibland bildar sig i dem bryter ner njurarnas normala funktion.

Symtom på njursjukdom

Alla symtom på njursjukdom är uppdelade i vanliga och karakteristiska. Vanliga symptom är svåra att tillskriva specifikt till njurarnas patologier. Om en person tror att han har ont i hans njurar, då ska denna och andra tecken betalas särskilt noggrann uppmärksamhet. Om njurarna är ont kan symptomen indikera andra sjukdomar. Information om arten av alla störande tecken, samt en detaljerad beskrivning av hur njurarna skadar, måste lämnas till läkaren.

Njursjukdom manifesterar sig som regel i vissa vanliga symptom. När sjukdomen bara utvecklas känns patienten en liten chill och en viss grad av generellt obehag, vilket får honom att känna sig överväldigad. Men problemet ligger ofta i det faktum att sådana symtom är karakteristiska för att en förkylning uppstår, och uttalad smärta i njurarna syns inte omedelbart. Ibland i detta skede av sjukdomen är det nog att ta de enklaste åtgärderna för att förhindra ytterligare sjukdomsframsteg: värm upp benen, ta en varm dryck.

Men om en person ignorerar de första tecknen på sjukdomen fortsätter symtomen att växa. Patienten börjar feber, sin temperatur stiger. Gradvis börjar skada ryggen och baksidan. Beroende på vilken speciell njure som påverkas - höger eller vänster - smärta i vissa ländryggsorgar. Mindre vanligt förekommer ryggsmärta på båda sidor. Dessutom innefattar de generella symptomen en ökning av trycket.

Tänk på vad man ska göra i en sådan situation, patienten bör vara medveten om att läkaren i detta skede bör utveckla sjukdomen förskriva behandlingen.

Symtom innefattar ödem som uppträder i ansiktet, i ögat och i hela kroppen. Det senare fenomenet är mer karakteristiskt för överviktiga människor. Även svullnad hos kvinnor med njurproblem uppträder ofta under graviditeten. I det här fallet är det viktigt för kvinnan att tydligt veta varför svullnaden förekommer och vad man ska göra om de inte går bort länge.

Vid njursjukdomar uppträder också urineringsproblem. Med utveckling av en viss sjukdom, smärta eller en brännande känsla under urinering, polyuri (mycket frekvent urinering), kan oligurier (mycket sällsynt urinering) oroa sig. Ibland saknas det helt.

Ett annat karakteristiskt symptom är en förändring av urinsammansättningen och färgen - den är grumlig, färgen förändras signifikant. Ofta innehåller det blodpartiklar.

Om du har något av ovanstående symtom på njursjukdomar, ska du omedelbart kontakta de specialister som hjälper till att bestämma orsaken till sjukdomen och diagnosen. Självmedicinering, speciellt med användning av droger kan leda till en allvarlig försämring av tillståndet.

Ärftlig och kronisk njursjukdom

Det händer att symtomen på njursjukdom hos barn uppträder nästan efter födseln. I detta fall bör förekomsten av en ärftlig sjukdom misstänks. I det här fallet är det under en persons liv viktigt att undvika återkommande sjukdom, vilket underlättas av det korrekta tillvägagångssättet för förebyggande. Det som är viktigt är en aktiv livsstil, användningen av en tillräcklig mängd vitaminer. Men med utvecklingen av en allvarlig form av någon av sjukdomarna, finns det ett behov av periodisk receptbelagning av medicinska droger.

Kronisk njursjukdom hos barn och vuxna uppenbarar sig som en följd av fel inställning vid behandling av den akuta formen av sjukdomen. Om efter en person symptom på njursjukdom, söker han inte hjälp, efter ett tag utvecklar han en kronisk form av sjukdomen. För att någon njursjukdom, urolithiasis eller urinvägsinfektion ska bli kronisk, krävs först och främst adekvat behandling och korrekt kost omedelbart efter det att de första tecknen på njursjukdom har uppstått.

Tänk på de vanligaste sjukdomarna i njurarna och urinvägarna.

Det är en sjukdom med inflammatorisk natur och en autoimmun natur. När glomerulonephritis inträffar nederlag av renal glomeruli, tubuler. Sjukdomen kan utvecklas självständigt, samt åtföljas av andra sjukdomar. Den vanligaste orsaken till denna njursjukdom är streptokockinfektion, i mer sällsynta fall utvecklas den mot bakgrund av tuberkulos, malaria. Orsaken till sjukdomen blir ibland hypotermi, påverkan av giftiga ämnen.

De skiljer akut, subakut och kronisk glomerulonephritis. I patientens akuta form, smärta i njurarna, svullnad i ansiktets ögonområde, svullnad i extremiteterna, attacker av artärhypertension, förändringar i tillståndet i urinen, feber, ryggmärg i höger eller vänster del av den. Typiskt uppträder denna sjukdom hos människor efter några veckor efter en smittsam sjukdom.

I kronisk form, som i de flesta fall utvecklas till följd av akut glomerulonefrit, liknar symptomen tecken på den akuta formen av sjukdomen. Läkare utsöndrar hypertensiva, nefrotiska, blandade och latenta former av sjukdomen.

I samband med diagnostiseringen av glomerulonephritis beaktas inte bara resultaten av instrument- och laboratorieundersökningar. Vid behov utförs även en njurbiopsi.

Att behandla denna sjukdom har en lång, ibland terapi varar flera år. Patienten ordineras en diet, tar blodtrycksmedel och diuretika samt långvarig behandling med kortikosteroider. Om det behövs, övas och andra behandlingar.

Detta är en inflammatorisk sjukdom hos njurarna, där den patologiska processen också innefattar kalyx, njurbäcken, njurparenkym. På grund av den anatomiska strukturen påverkar pyelonefrit ofta kvinnor. Den inflammatoriska processen kan orsaka antingen mikroorganismer som ständigt förekommer i människokroppen eller mikrofloran, som externt intagas. Patogener blir ofta Proteus, Staphylococcus, Streptococcus, E. coli. Ibland uppträder sjukdomen som ett resultat av åtgärden av flera olika patogener samtidigt. Men pyelonefrit uppträder när en person har nedsatt urinflöde från njurarna, och det finns också abnormiteter i blodomloppet och lymfcirkulationen och mot denna bakgrund kommer en patogen in i kroppen.

Läkare definierar tre former av pyelonefrit - akut, kronisk, återkommande. Den akuta formen av sjukdomen utvecklas som en följd av minskad immunitet, hypotermi, samt efter tillämpning av vissa instrumentella metoder för forskning. Den kroniska formen är ofta resultatet av akut inflammation i njuren och bristen på korrekt behandling.

Diagnosen fastställs på grundval av ultraljud av njurarna, röntgenstrålar och andra diagnostiska metoder. I samband med terapi används i första hand bredspektrum antibiotika, och senare, efter att ha studerat resultaten av en studie om mottaglighet för antibakteriella läkemedel, utförs behandling med riktningsantibiotika. Förstärkande behandlingar praktiseras också.

Nephroptos är ett patologiskt fenomen som förknippas med för mycket njursmobilitet, den så kallade vandrande njuren. På grund av de anatomiska egenskaperna hos denna sjukdom är kvinnor mer benägna att lida. På grund av det faktum att fettbehållaren i njurarna är kortare och bredare, samtidigt som bukpressen försvagas på grund av barnets bär och barnfödsel, utvecklas sjukdomen ganska ofta. Förutom dessa orsaker kan faktorer som framkallar utvecklingen av nefroptos vara mycket skarp viktminskning, skador och kraftig fysisk ansträngning. Tre steg av nefroptos bestäms, vilka differentieras beroende på graden av mobilitet hos njurarna.

Njurinsufficiens är en patologi, i utvecklingsprocessen, vars njurar förlorar delvis eller fullständigt förmågan att utföra sina funktioner, det vill säga att upprätthålla en konstant kemisk sammansättning i kroppen. Som ett resultat störs vattenelektrolytbalansen i kroppen, det finns en fördröjning av de ämnen som utsöndras regelbundet från kroppen hos en frisk person.

Vid akut njursvikt uppträder en akut nedsättning vid funktionen av en eller båda njurarna. Akut njursvikt manifesteras som en följd av effekten av olika patologiska faktorer på njurparenkymen. Sjukdomen kan utvecklas som en följd av exponering för kroppen av läkemedel, giftiga ämnen etc.

Vid kroniskt njursvikt utvecklas också njurdysfunktion. Detta tillstånd är en följd av pyelonefrit, kronisk glomerulonefrit, diabetes mellitus, förgiftning med vissa kemiska element etc.

Vid hydronekros har patienten en uthållig expansion av njurhålorna, som uppstår som en följd av ett brott mot urinflödet. Sjukdomen kan vara både medfödd och förvärvad. Medfödd hydronephrosis manifesteras på grund av några anatomiska anomalier. Förvärvat form av sjukdomen uppträder på grund av urolithiasis, tumörer som kränker urinflödet.

En relativt lång period av hydronephrosis utvecklas utan manifestation av synliga symtom. Symptom på sjukdomen blir uttalad när njurstenen uppträder, eller en infektionsskada utvecklas. Patienten kan ha smärta i nedre delen, vilket kan vara mycket intensivt. Ofta är det enda symptomet på sjukdomen närvaron av blod i urinen.

Bildandet av stenar i blåsan sker på grund av en överträdelse av metaboliska processer i kroppen, såväl som i strid med funktionerna hos endokrina körtlar. En av de faktorer som påverkar bildandet av stenar är stagnationen av urin i urinvägarna. Dessutom spelas en viktig roll i det här fallet av den ärftliga faktorn. Stenar har en heterogen sammansättning - dessa kan vara fosfater, urater, oxalater.

Patienter med njursten drabbas ofta av renal kolik, vilket uppenbaras av svår smärta. I det här fallet kan du inte självmedicinera. De grundläggande principerna för behandling är borttagning av stenar, liksom behandling av inflammation i samband med njurstenar.

Funktioner vid behandling av andra njursjukdomar

Det finns också ett antal andra njursjukdomar som kräver adekvat behandling. Men i alla fall bör njurbehandling ske i rätt tid, eftersom det finns möjlighet till komplikationer, såsom njurecancer, etc. Därför är det absolut omöjligt att träna endast behandling av njurar med folkmedicin eller örter hemma.

För någon sjukdom är medicinsk konsultation viktig. Till exempel, om en person har en enda njurecyst diagnosen, är det i detta fall tillräckligt att genomföra en årlig studie. Behandling av en njurcyst krävs om komplikationer eller polycystiska manifesteras. I det här fallet är personen huvudsakligen tilldelad en laparaskopichesky operation.

Sand i njurarna som ett tecken på urolithiasis uppstår på grund av metaboliska störningar. I detta fall övas parallellt med medicinen behandling med traditionella metoder. Det ska dock liksom behandlingen av njurstenen utföras under överinseende av den behandlande läkaren.

Drogbehandling av njursjukdom övas för de flesta sjukdomar. Om en person diagnostiseras med hydronephrosis, inflammation, njurspredning eller andra sjukdomar väljs emellertid antibiotika och läkemedel som hör till andra grupper uteslutande individuellt. Det är viktigt att ta hänsyn till det faktum att behandling av sådana sjukdomar under graviditeten ska vara så mild som möjligt. Kvinnor som är benägen att njuta av njurkänslor, under perioden med att bära en baby, rekommenderas att hålla sig till en kost, äta så lite kryddig mat och salt som möjligt.

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion är bakteriell i naturen. Under dess utveckling sker en infektion i urinvägarna. I de flesta fall uppstår sjukdomen på grund av intag av Escherichia coli. En gång i urinen multiplicerar bakterierna och orsakar urinvägsinfektion.

Infektion av urinvägarna hos barn och vuxna manifesteras av ett antal karakteristiska symtom. Först och främst är det urinens grumlighet och uppkomsten av en obehaglig lukt. Blod kan detekteras i urinen. En person känner ett mycket vanligt behov av att urinera, och i processen känns det smärta och svårt obehag. Även symtom på sjukdomen kan uttryckas i allmänhet sjukdom, smärta i buken och i bäckenregionen. Vid infektion med övre urinvägarna kan en person lida av feber, illamående och kräkningar och diarré. I det här fallet är det viktigt att ge behandling inte för symptomen, utan för själva sjukdomen.

Ofta lider kvinnor av urinvägsinfektioner, eftersom urinröret är kortare än det starkare könet. Dessutom är det närmare anuset, så risken för infektion ökar.

Infektionen påverkar oftare kvinnor som aktivt lever sexliv, liksom kvinnor under klimakteriet. Dessutom påverkar infektionen personer med njursjukdom och vissa kroniska sjukdomar som försvagar kroppens försvar.

En mängd olika urinvägsinfektioner är cystitis (blåsinfektion), uretrit (infektion i urinröret).

För att diagnostisera urinvägsinfektioner är det nödvändigt att genomföra urinanalys, cytoskopi samt några andra undersökningsmetoder.

Valet av behandlingsmetod beror på vilken typ av infektion - det övre eller nedre urinvägarna - diagnostiserades hos patienten.

Om en patient har en infektion i det nedre urinvägarna, kan behandlingen utföras hemma. I en allvarlig form av infektion är sjukhusets övre vägar inlagda. Behandlingsprocessen använder antibiotika, analgetika, andra medel och metoder som rekommenderats av läkaren. Återkommande sjukdomar noteras ofta som komplikationer av sjukdomen.

Njursjukdom, diagnostiserad hos människor, har ofta skäl, vid första anblicken är de inte alls relaterade.

Det verkar, vilken relation kan ha obehandlade tänder i tid för njursjukdomar, eller vem vet varifrån koka förekommer?

Det kan dock vara orsaken till sjukdomen. Njurarna är det mest utsatta organet och reagerar starkt på alla "oegentligheter" i vår livsstil.

Obehandlade sjukdomar, undernäring, dåligt vatten.

Enligt statistik upptäcks oftast njursjukdom hos kvinnor. När det gäller män söker de vanligen medicinsk hjälp när sjukdomen helt och hållet berövar dem förmåga att arbeta.

Representanter för det manliga kön, för att uttrycka det mildt, gillar inte att besöka läkare.

Vanliga sjukdomar

De vanligaste sjukdomarna i njurarna är:

 • urolitiasis;
 • nephroptosis;
 • pyelonefrit;
 • njursvikt
 • hydronefros;
 • glomerulonefrit.

Orsakerna till dessa sjukdomar kommer att diskuteras i denna artikel.

urolitiasis

Namnet på denna njursjukdom talar för sig själv. Inuti njuren börjar stenar och sand att bilda sig i personen.

Detta beror till stor del på ohälsosam mat (överdriven passion för kryddig, sur och salt mat), vanan att dricka lite vätska, en stillesittande livsstil.

En viktig roll i utvecklingen av denna sjukdom är en ärftlig faktor. Ofta kan tendensen att bilda sten ses i flera generationer av samma familj.

Ofta utvecklas sjukdomen hos personer som bor i områden med alltför hårt vatten.

nephroptosis

En sjukdom där njurarna hos en person har överdriven rörlighet.

Denna sjukdom kallas ofta som njurs prolaps. " Sjukdomen kan orsakas av överdriven motion, en skarp viktminskning och olika skador.

Oftast upptäcks nephroptos hos kvinnor.

Den mest allvarliga konsekvensen av njurarnas prolapse är att rotera dem runt sin axel, vilket kan leda till dålig cirkulation och extremt allvarliga konsekvenser.

pyelonefrit

Extremt vanlig njurskada orsakad av infektion. Orsaken till denna njursjukdom kan vara någon infektiös eller inflammatorisk sjukdom.

Upp till obehandlad i tid karies eller tarminfektioner. Ofta leder sjukdomar i övre luftvägarna till pyelonefrit. Såsom bihåleinflammation, ont i halsen, tonsillit, faryngit.

Oftast finns det situationer där pyelonefrit är föregången av allvarlig stress, hypotermi eller akut respiratorisk sjukdom.

I detta fall uppstår sjukdomen som ett resultat av en minskning av kroppens försvar och en plötsligt aktiv infektion. Patogenen, som var i kroppen, men visade sig inte begränsad av en stark immunitet.

De vanligaste patogenerna anses vara stafylokocker, Escherichia coli, streptokocker. Hos kvinnor utvecklas pyelonefrit ofta efter att ha blivit cystitis.

I slutändan börjar inflammation, vilket kräver en tillräckligt lång och ofta dyr behandling. I många fall är denna sjukdom lättare att förhindra än att behandla den.

Obehandlad pyelonefrit kan bli kronisk. Denna sjukdom kännetecknas av långa och växande perioder av exacerbationer och remission.

För förvärring av kronisk pyelonefrit är det ibland tillräckligt med superkylning.

Njurinsufficiens

Det faktum att denna sjukdom kan bedömas av sitt namn. Med denna sjukdom klarar njurarna i en person inte längre de funktioner som tilldelats dem.

En förutsättning för utvecklingen av denna sjukdom kan vara inte bara den tidigare överförda pyelonefriten, men många andra orsakar direkt till njurarna som inte är relaterade.

En persons njurar kan sluta fungera efter allvarlig förgiftning, diabetes eller som följd av biverkningar från att ta vissa mediciner.

Vid njursvikt metaboliseras metaboliska produkter inte längre fullständigt från kroppen. Detta tillstånd kan leda till extremt allvarliga konsekvenser, även döden.

hydronefros

I denna sjukdom är en person nedsatt urinflöde.

De vanligaste orsakerna till detta tillstånd är njurstenar, som ligger ovanför urinledaren, olika tumörer, medfödda eller förvärvade patologiska förändringar i bäckenorganen.

När hydronephros expanderar njurbäckenet och kalyxen ökar njurarna i storlek.

Om orsaken som orsakade hydronephrosis under lång tid inte elimineras, förlorar njuren successivt förmågan att utföra sina grundläggande funktioner.