Allt om medicin

Cefazolin är ett antibiotikum som tillhör den första generationen av cefalosporinerna. Det administreras endast genom injektion, eftersom det vid oral administrering (som tabletter) förstörs i mag-tarmkanalen, inte har tid att absorberas i blodet och har en antibakteriell effekt. Detta antibiotikum har ett brett spektrum av åtgärder, så det kan användas för att behandla olika infektioner orsakade av mikrober som är känsliga för det. Cefazolin används för att behandla organen i nästan alla system, till exempel sexuella, urinvägar, andningsorgan, hud, leder och så vidare.

Antibiotikumet Cefazolin är endast tillgängligt i form av ett torrt pulver, vilket är avsett för intravenös eller intramuskulär administrering. Pulvret är förpackat i glasflaskor och hermetiskt förseglade.

Cefazolins huvudsakliga terapeutiska effekt är förstörelsen av en patogen mikroorganism som orsakar en infektionsinflammatorisk sjukdom.

Cefazolin är effektivt mot följande patogener:

• Beta-hemolytiska streptokocker från grupp A;

Antioxidantens orsaksmedel

Hur man odlar cefazolin

För utspädning av Cefazolin användes 0,5% eller 1% lösning av novokain, 1% lösning av lidokain eller vatten för injektion. För intramuskulär administrering spädas Cefazolin med vatten endast i fall av individuell intolerans mot patienter med lösningar av novokain eller lidokain.

För intravenös administrering spädes Cefazolin med isotoniska lösningar, till exempel med 5% glukoslösning eller 0,9% natriumkloridlösning.

Hur man odlar Cefazolin Novocain

Som regel föreskrivs 1 gram för vuxna för en injektion. I detta fall måste sprutan ringa 5 ml 0,5% -1% lösning av novokain. Dra ut skyddsfolien från flaskan, försiktigt täcka gummikåpan med en bomullspinne som doppas i alkohol. Novocain måste injiceras i ampullen med Cefazolin, varefter flaskan ska skakas flera gånger tills läkemedlet är helt upplöst och den resulterande lösningen dras in i en spruta.

Hur man odlar Cefazolin barn

Normalt utsetts barn Cefazolin med en hastighet på 25-50 mg per 1 kg kroppsvikt. vid svåra infektioner kan dosen ökas till 100 mg per kg kroppsvikt hos barnet. För barn är det bättre att köpa flaskor med 0,5 gram Cefazolin, tillsätt 5 ml Novocaine till flaskan, resultatet blir en lösning innehållande 100 milligram av läkemedlet i 1 milliliter. Om du behöver injicera 400 mg Cefazolin (per 8 kg kroppsvikt hos ett barn), måste du ta 4 ml av den resulterande lösningen i en spruta.

Hur man odlar cefazolin novokain vuxen

Cefazolin - bruksanvisningar, analoger, recensioner, pris

Blanketter för frisläppande och namn

 • 250 mg;
 • 500 mg;
 • 1 g (1000 mg).
Det är hur många (250, 500 eller 1000) milligram pulver finns i en flaska.

Terapeutiska effekter och aktionsspektrum av cefazolin

Detta innebär att Cefazolin kan bota en infektion hos något organ som orsakas av ovanstående patogena mikroorganismer. Tyvärr, på grund av den frekventa och orimliga användningen av antibiotika, minskar deras aktivitetsspektrum stadigt, eftersom persistenta typer av mikroorganismer uppträder. Därför, efter 5 år, kan denna lista av bakterier som är skadliga för Cefazolin förändras avsevärt.

Indikationer för användning

Ovanstående patologier är mottagliga för framgångsrik behandling med Cefazolin. Antibiotikumet kan emellertid också användas för att förebygga infektionsutveckling före och efter operation för avlägsnande av livmodern, gallblåsan, operationen på hjärtan, benen och lederna.

Injektioner Cefazolin - bruksanvisningar

1. Milda infektioner orsakade av kockar (stafylokocker, streptokocker) kräver användning av Cefazolin i en dos av 500 mg - 1 g var 12: e timme. Du kan ange 500 mg var 8: e timme. Den maximala dagliga dosen är 1,5-2 g.

2. Akuta okomplicerade urinvägsinfektioner (urinrit, blåsor etc.) - Cefazolin administreras vid 1 g var 12: e timme. Den dagliga dosen av antibiotikumet är 2 g.

3. Lunginflammation orsakad av pneumokocker kräver administrering av Cefazolin, 500 mg var 12: e timme. Den dagliga dosen av antibiotikumet är 1 g.

4. Svåra eller måttliga infektioner kräver användning av Cefazolin 500 mg - 1 g var 6 - 8 timmar. Den dagliga dosen är 3 till 4 g.

5. Livshotande infektioner behandlas genom att administrera 1 - 1,5 g Cefazolin var 6: e timme. Samtidigt får en person 4-6 g antibiotikum per dag.

Om den mänskliga njurefunktionen är instabil är det nödvändigt att ständigt övervaka kreatininclearance med hjälp av Reberg-testet. I detta fall bestäms dosen av Cefazolin varje dag, beroende på laboratorieparametrar.

Hur man odlar antibiotikum Cefazolin - ett recept

 • steril saltlösning;
 • 5% eller 10% glukoslösning;
 • glukoslösning i saltlösning;
 • glukoslösning i ringers lösning;
 • 5% eller 10% lösning av fruktos på vatten för injektion;
 • ringers lösning;
 • 5% natriumbikarbonatlösning.

Vanligtvis används intramuskulära injektioner av Cefazolin under hushållsförhållanden. Därför behandlar vi i detalj hur man korrekt spädar pulvret i lösningar av anestetika Lidocaine och Novocain.

Cefazolin med Novocain och Cefazolin med Lidokain - Hur man raser?

1. Lägg försiktigt in och ta av ampullens spets med en 2% lösning av Novocain eller 0,5% Lidokain.

2. Öppna den sterila sprutan, sätt på nålen och sänk den i ampullen med Novocain eller Lidocaine.

3. Ringa in den önskade mängden Novocain eller Lidocaine i en spruta (2 eller 4 ml).

4. Ta in sprutan från ampullen med Novocain eller Lidocaine.

5. Ta bort metallkåpan från flaskan med Cefazolin-pulver.

6. Att genomborra en gummikåpa på en flaska med Cefazolin med en sprutanål.

7. Pressa försiktigt hela innehållet i sprutan i pulverens injektionsflaska.

8. Skaka flaskan, så att pulvret är helt upplöst, utan att ta bort sprutan.

9. Att samla den färdiga lösningen i sprutan.

10. Ta bort sprutan från gummiproppen och vänd den med nålen upp och ner.

11. Tryck på fingret på sprutans yta i riktning från kolven till nålen så att luftbubblorna samlas vid basen.

12. Skjut in sprutkolven för att släppa ut luften.

13. Gör en intramuskulär injektion.

Cefazolin injektioner - bruksanvisning för barn

Hos nyfödda och barn under 1 månad är utsöndringshastigheten för cefazolin låg, därför rekommenderas inte att överskrida den rekommenderade dosen.

1. Beräkna dosen efter kroppsvikt, som för ett barn som inte lider av njursjukdom.

2. Utför ett Rehberg-test och utvärdera kreatininclearance.

3. Beräkna dosen av Cefazolin som kan administreras till barnet enligt de förhållanden som visas i tabellen:

Den första dosen av Cefazolin till barn som lider av njurinsufficiens administreras dock fullständigt. Och sedan reduceras alla efterföljande till den erforderliga mängden beroende på kreatininclearance.

Cefazolin injektioner för barn - hur man raser?

1. Öppna ampullen med Lidocaine eller Novocain, sätt in sprutnålens spets i lösningen.

2. Samla upp den önskade lösningen - 2 eller 4 ml Novocain eller Lidocaine.

3. Pipa locket med Cefazolin-pulver med en nål.

4. Häll Novocain eller Lidocaine i injektionsflaskan och blanda innehållet noggrant, utan att ta bort nålen, för att få en lösning.

5. Dra försiktigt hela innehållet i injektionsflaskan i sprutan.

6. Ta bort sprutan från injektionsflaskan och gör en intramuskulär injektion.

Använd under graviditet

Hur sticker man antibiotikumet Cefazolin?

1. Behandla injektionsstället med en antiseptisk (70% alkohol etc.).

2. Använd endast en steril spruta med en steril nål.

3. Venta luften från sprutan med den beredda lösningen.

4. Placera nålen vertikalt på hudytan och sätt in den djupt in i muskeln.

5. Tryck långsamt på kolven, injicera medicinen i 3-5 minuter.

6. Ta in hela lösningen genom att ta ut en nål, hålla den i kanten och sätt på sprutan.

Hur mycket prickar Cefazolin?

Biverkningar

Kontra

Endast antibiotika från gruppen av den första generationen av cefalosporiner, vilka är avsedda för oral administrering eller injektion, kan hänföras till cefazolinanalogerna. Det vill säga analoger är antibiotika som har samma spektrum av verkan som Cefazolin och hör till samma grupp och generation. Cefazolinanaloger inkluderar följande läkemedel:

 • Granuler, kapslar, pulver och cefalexintabletter;
 • Cefalotinpulver;
 • Kapslar Ecocephron.

När du köper Cefazolin bör du vara uppmärksam på paketets integritet. Om flaskorna är förpackade med skada bör du inte köpa drogen, eftersom det kan vara av dålig kvalitet.

Cefazolin för katter

Läs mer:
Lämna feedback

Du kan lägga till dina kommentarer och feedback på den här artikeln, med förbehåll för reglerna för diskussionen.

Cefazolin - bruksanvisningar, analoger, recensioner, pris

Blanketter för frisläppande och namn

 • 250 mg;
 • 500 mg;
 • 1 g (1000 mg).
Det är hur många (250, 500 eller 1000) milligram pulver finns i en flaska.

Terapeutiska effekter och aktionsspektrum av cefazolin

Detta innebär att Cefazolin kan bota en infektion hos något organ som orsakas av ovanstående patogena mikroorganismer. Tyvärr, på grund av den frekventa och orimliga användningen av antibiotika, minskar deras aktivitetsspektrum stadigt, eftersom persistenta typer av mikroorganismer uppträder. Därför, efter 5 år, kan denna lista av bakterier som är skadliga för Cefazolin förändras avsevärt.

Indikationer för användning

Ovanstående patologier är mottagliga för framgångsrik behandling med Cefazolin. Antibiotikumet kan emellertid också användas för att förebygga infektionsutveckling före och efter operation för avlägsnande av livmodern, gallblåsan, operationen på hjärtan, benen och lederna.

Injektioner Cefazolin - bruksanvisningar

1. Milda infektioner orsakade av kockar (stafylokocker, streptokocker) kräver användning av Cefazolin i en dos av 500 mg - 1 g var 12: e timme. Du kan ange 500 mg var 8: e timme. Den maximala dagliga dosen är 1,5-2 g.

2. Akuta okomplicerade urinvägsinfektioner (urinrit, blåsor etc.) - Cefazolin administreras vid 1 g var 12: e timme. Den dagliga dosen av antibiotikumet är 2 g.

3. Lunginflammation orsakad av pneumokocker kräver administrering av Cefazolin, 500 mg var 12: e timme. Den dagliga dosen av antibiotikumet är 1 g.

4. Svåra eller måttliga infektioner kräver användning av Cefazolin 500 mg - 1 g var 6 - 8 timmar. Den dagliga dosen är 3 till 4 g.

5. Livshotande infektioner behandlas genom att administrera 1 - 1,5 g Cefazolin var 6: e timme. Samtidigt får en person 4-6 g antibiotikum per dag.

Om den mänskliga njurefunktionen är instabil är det nödvändigt att ständigt övervaka kreatininclearance med hjälp av Reberg-testet. I detta fall bestäms dosen av Cefazolin varje dag, beroende på laboratorieparametrar.

Hur man odlar antibiotikum Cefazolin - ett recept

 • steril saltlösning;
 • 5% eller 10% glukoslösning;
 • glukoslösning i saltlösning;
 • glukoslösning i ringers lösning;
 • 5% eller 10% lösning av fruktos på vatten för injektion;
 • ringers lösning;
 • 5% natriumbikarbonatlösning.

Vanligtvis används intramuskulära injektioner av Cefazolin under hushållsförhållanden. Därför behandlar vi i detalj hur man korrekt spädar pulvret i lösningar av anestetika Lidocaine och Novocain.

Cefazolin med Novocain och Cefazolin med Lidokain - Hur man raser?

1. Lägg försiktigt in och ta av ampullens spets med en 2% lösning av Novocain eller 0,5% Lidokain.

2. Öppna den sterila sprutan, sätt på nålen och sänk den i ampullen med Novocain eller Lidocaine.

3. Ringa in den önskade mängden Novocain eller Lidocaine i en spruta (2 eller 4 ml).

4. Ta in sprutan från ampullen med Novocain eller Lidocaine.

5. Ta bort metallkåpan från flaskan med Cefazolin-pulver.

6. Att genomborra en gummikåpa på en flaska med Cefazolin med en sprutanål.

7. Pressa försiktigt hela innehållet i sprutan i pulverens injektionsflaska.

8. Skaka flaskan, så att pulvret är helt upplöst, utan att ta bort sprutan.

9. Att samla den färdiga lösningen i sprutan.

10. Ta bort sprutan från gummiproppen och vänd den med nålen upp och ner.

11. Tryck på fingret på sprutans yta i riktning från kolven till nålen så att luftbubblorna samlas vid basen.

12. Skjut in sprutkolven för att släppa ut luften.

13. Gör en intramuskulär injektion.

Cefazolin injektioner - bruksanvisning för barn

Hos nyfödda och barn under 1 månad är utsöndringshastigheten för cefazolin låg, därför rekommenderas inte att överskrida den rekommenderade dosen.

1. Beräkna dosen efter kroppsvikt, som för ett barn som inte lider av njursjukdom.

2. Utför ett Rehberg-test och utvärdera kreatininclearance.

3. Beräkna dosen av Cefazolin som kan administreras till barnet enligt de förhållanden som visas i tabellen:

Den första dosen av Cefazolin till barn som lider av njurinsufficiens administreras dock fullständigt. Och sedan reduceras alla efterföljande till den erforderliga mängden beroende på kreatininclearance.

Cefazolin injektioner för barn - hur man raser?

1. Öppna ampullen med Lidocaine eller Novocain, sätt in sprutnålens spets i lösningen.

2. Samla upp den önskade lösningen - 2 eller 4 ml Novocain eller Lidocaine.

3. Pipa locket med Cefazolin-pulver med en nål.

4. Häll Novocain eller Lidocaine i injektionsflaskan och blanda innehållet noggrant, utan att ta bort nålen, för att få en lösning.

5. Dra försiktigt hela innehållet i injektionsflaskan i sprutan.

6. Ta bort sprutan från injektionsflaskan och gör en intramuskulär injektion.

Använd under graviditet

Hur sticker man antibiotikumet Cefazolin?

1. Behandla injektionsstället med en antiseptisk (70% alkohol etc.).

2. Använd endast en steril spruta med en steril nål.

3. Venta luften från sprutan med den beredda lösningen.

4. Placera nålen vertikalt på hudytan och sätt in den djupt in i muskeln.

5. Tryck långsamt på kolven, injicera medicinen i 3-5 minuter.

6. Ta in hela lösningen genom att ta ut en nål, hålla den i kanten och sätt på sprutan.

Hur mycket prickar Cefazolin?

Biverkningar

Kontra

Endast antibiotika från gruppen av den första generationen av cefalosporiner, vilka är avsedda för oral administrering eller injektion, kan hänföras till cefazolinanalogerna. Det vill säga analoger är antibiotika som har samma spektrum av verkan som Cefazolin och hör till samma grupp och generation. Cefazolinanaloger inkluderar följande läkemedel:

 • Granuler, kapslar, pulver och cefalexintabletter;
 • Cefalotinpulver;
 • Kapslar Ecocephron.

När du köper Cefazolin bör du vara uppmärksam på paketets integritet. Om flaskorna är förpackade med skada bör du inte köpa drogen, eftersom det kan vara av dålig kvalitet.

Cefazolin för katter

Läs mer:
Lämna feedback

Du kan lägga till dina kommentarer och feedback på den här artikeln, med förbehåll för reglerna för diskussionen.

Cefazolin: hur man später med novokain för injektion för barn och vuxna?

Cefazolin: indikationer för användning

 • Staphylococcus, syfilis, gonorré, sepsis
 • Inflammation i bukhålan
 • Infektioner av gall och urinväg, muskuloskeletala systemet, ENT-organ, andningsorgan
 • Blodinfektion
 • För att förhindra komplikationer efter operation
 • På grund av det faktum att läkemedlet elimineras av njurarna, i vilket organ som helst, måste användningen av Cefazolin samordnas med den behandlande läkaren, medan dosen alltid minskas, administreras läkemedlet en gång för att förhindra ackumulering i njurarna.
 • Läkemedlet kan inte användas under graviditet och amning såväl som hos barn under 1 år, i för tidiga barn. Cefazolin rekommenderas inte för tarmsjukdomar.

Så här förbereder du Cefazolin för injektion: instruktioner

 • Med införandet av Cefazolin intravenöst, genom en droppare, löses 1 g pulveret i isotonisk natriumklorid eller glukoslösning med en koncentration på 5%. Vätskevolym # 8212; 250 ml. Procedurens varaktighet är 30 minuter, en vuxen utförs två gånger. Maximal dosering # 8212; 6 år
 • Med införandet av Cefazolin intramuskulärt, genom en injektion, för 0,5-2 g pulver finns 3 ml vatten för injektion. Natriumklorid kan också användas. För intravenös injektion ökas volymen till 10 ml.
 • Hur man odlar Cefazolin Novocain? För detta ändamål används en 1% lösning av novokain (eller en mindre koncentration), 5 ml novokain används per 1 g Cefazolin.

Själva systemet med utspädning av pulver med vätska ser ut så här:

 1. Folien avlägsnas, locket behandlas med medicinsk alkohol.
 2. Vätskan hälls i flaskan med pulver.
 3. Flaskan skakas för att lösa upp granulerna.
 4. Den resulterande lösningen injiceras i sprutan.

Hur man odlar Cefazolin för barn?

Läkaren bör ordinera doseringen av detta antibiotikum för barn, men i en kritisk situation kan du beräkna det själv och även sätta injektionen själv.

Ovanstående instruktioner och rekommendationer för användning av Cefazolin ersätter inte en specialists råd. Om några biverkningar inträffar, ska antibiotikumet avbrytas. Kom ihåg att Cefazolin-lösningen kan injiceras endast om den är helt transparent.

Instruktioner för användning och metod för avelsinjektioner "Cefazolin", hur man spädar och doserar

Innan du fortsätter behandlingen "Cefazolin", lära dig bruksanvisningen. Avsett för administrering genom injektion. Antibakteriellt medel "Cefazolin" bekämpar infektioner av olika slag.

Kompositionen och formen av "Cefazolin"

Antibakteriellt läkemedel uppträder som pulver. Vidare avsedd för avel. Kompositionen finns i glasflaskor (ej ampuller) med ett lufttätt lock. Den aktiva beståndsdelen är cefazolin natriumsalt. Glasbehållaren rymmer 500 mg eller 1 g av blandningen.

Blandningens färg, beroende på partiet, kan variera. Vita ibland kastar en gul nyans. Huvudegenskaperna är hygroskopicitet. "Cefazolin-Akos" skiljer sig från "Cefazolin" enbart av dess namn och tillverkare. Den har samma medicinska sammansättning.

Farmakologisk verkan av läkemedlet

Läkemedlet tillhör den första generationen cefalosporin antibakteriella läkemedel. En lösning framställs på basis av pulveret, vilket injiceras i människokroppen medelst parenteralmetoden. Eftersom det betraktas som ett beta-laktamantibiotikum, kännetecknas det av en antibakteriell effekt. Interfererar med syntes av en cellvägg av mikroorganismer.

Farmakodynamik och farmakokinetik för läkemedel

"Cefazolin", trots tätheten av vävnader, tränger lätt inuti, förstör patogena mikroorganismer. Med denna funktion behandlas många sjukdomar. Den aktiva substansen utsöndras i bröstmjölk medan du matar en baby, eftersom den tränger igenom placentan. Den minsta mängden utspätt pulver ackumuleras i de intraokulära och cerebrospinalvätskor.

"Cefazolin" berövas förmågan att metaboliseras och utsöndras, i större utsträckning med hjälp av njurarna. En del av vätskan lämnar människokroppen tillsammans med gallan.

Indikationer för användning av läkemedlet

"Cefazolin" är indicerat för många sjukdomar som påverkar olika organ i människokroppen. Cefazolinbehandling kan vara nödvändig i följande fall:

 • infektionsskada i det nedre och övre luftvägarna av bakteriell natur;
 • patologi av ENT-systemet;
 • skador på bäckenorganen;
 • behandling av gall och urinvägar;
 • mastit;
 • peritonit;
 • infektion av mjuka vävnader och hud.

Ett antibiotikum i form av injektioner är obligatoriskt efter kirurgisk behandling. Stabiliserar det mänskliga tillståndet som ett resultat av skada, svåra brännskador och andra sjukdomar.

Instruktioner för användning "Cefazolin" (metod och dosering)

Läkemedlet injiceras i en ven eller in i en muskel. Den erforderliga mängd upplöses med ett annat läkemedel, vilket också ordineras av läkaren. Doseringen bestäms av graden av skada på människokroppssjukdomen. Detta påverkar i sin tur frekvensen av läkemedelsadministrationen.

Framställning av lösning för pricks

För att få en vätska med sterilt vatten, "Lidocaine" eller "Novocain". Antibiotiska injektioner är smärtsamma. Därför rekommenderas att späda pulveret "Lidocaine" eller "Novocain", som är smärtstillande medel. Förbereda lösningen är väldigt lätt:

 1. Vätskan dras in i sprutan efter att ampullen öppnats.
 2. En flaska pulver slits av fyllningen och gör ett hål med en nål i locket, injicerar vätska.
 3. Skaka injektionsflaskan, utan att lösningen inuti blir homogen, utan att ta bort sprutan.

Om det behöver administreras intramuskulärt, använd vatten, Novocain eller Lidocaine. Intravenös administrering innebär användning av sterilt vatten under lösningsberedning. För att minska smärta administreras läkemedlet långsamt. Den genomsnittliga administrationstiden varierar mellan 3 och 5 minuter.

Lösningen på basis av antibiotikum bereds före injektionen. Om sin kvalitet sägs öppenhet. Vätskan måste vara klar, fri från föroreningar, små partiklar, grumlighet och fritt från sediment. Om det är rent, men det har en gul nyans - det här är normen.

Det är inte tillåtet att förbereda vätskan flera timmar före injektionen. Lösningen ska alltid vara "frisk". I sällsynta fall kan du lagra blandningen i 2 dagar. Det är bättre att hålla det i kylskåpets dörr.

Funktioner av drogen, beroende på sjukdomen

För vuxna appliceras antibiotikumet enligt följande:

 1. Infektion av lungorna - läkemedlet administreras två gånger om dagen. Dosering - från 500 mg till 1000 mg. I 24 timmar injiceras inte mer än 2 g av den aktiva substansen i kroppen.
 2. Infektiösa patologier av akut natur som inte åtföljs av komplikationer. Obligatorisk dos - 2 g, uppdelad i introduktionen på morgonen och kvällen.
 3. Inflammation av lungorna orsakade av pneumokocker. Dosen per dag - 1 g av läkemedlet. 500 mg administreras på morgonen, resten - på kvällen.
 4. Infektionssjukdomar kräver användning av Cefazolin var 6-8 timmar. Den rekommenderade dosen är 500 mg.
 5. Under förhållanden som åtföljs av en allvarlig infektionsprocess administreras 1 g "Cefazolin" var 6: e timme. Den maximala dagliga dosen av antibiotikum är 6 g.

I medicin får 12 g av läkemedlet införas i människokroppen per dag. Detta väcker frågan om patientens liv och död. Behandlingen måste ske under en strikt övervakning av en läkare. För äldre är dosen densamma om det inte finns kontraindikationer för terapi.

Injektionsförfarande

Intramuskulär injektionsmetod - ett skott i axel, lår eller övre del av skinkorna. Den vanligaste platsen är skinkorna. Om Cefazolin är ordinerat för intravenös administrering, förutom injektioner, använd droppare.

"Cefazolin" späds i den nödvändiga dosen för varje enskild person. Om det är 500 mg, ta lämplig ampull. Det är strängt förbjudet att köpa flaskor med 1000 mg av läkemedlet och dela dem i 2 doser. Samtidigt, för att få en dos på 1000 mg, får du ta 2 flaskor med 500 mg pulver eller 4 flaskor på 250 mg.

Funktioner vid användning under graviditet och amning

Normalt är "Cefazolin" inte föreskriven vid barnets bärande stund. Men det finns undantag. Samtidigt överväga förhållandet mellan förmåner för mamman och skada barnets kropp. Om den första indikatorn överstiger den andra behandlingen med Cefazolin utförs.

Under behandling med ett antibakteriellt läkemedel passerar en liten mängd i bröstmjölk. Vid behandlingstiden vägrar att matas. Matning kan återupptas efter avslutad behandling.

Använd i barndomen

I sådana fall används antibiotikumet sällan. I regel är det situationer där barns liv är i fara.

Cefazolin: hur man später med novokain för injektion för barn och vuxna?

Av alla cephalosporinantibiotika är Cefazolin minst giftigt, och det är därför säkert nog att applicera så mycket som möjligt på antibiotika. Detta antimikrobiella medel har ett brett användningsområde, men med direkt användning kan det uppstå frågor eftersom läkemedlet behöver förberedas. Hur man odlar Cefazolin för barn och vuxna? Hur sätter han injektioner?

Cefazolin: indikationer för användning

Detta halvsyntetiska antibiotikum har en effekt på de flesta enskilda mikroorganismer, gram-positiva och gramnegativa bakterier. I blodplasmen upprätthålls i 12 timmar, når den högsta koncentrationen 1 timme efter administrering intramuskulärt eller intravenöst. Används vid:

 • Staphylococcus, syfilis, gonorré, sepsis
 • Inflammation i bukhålan
 • Infektioner av gall och urinväg, muskuloskeletala systemet, ENT-organ, andningsorgan
 • Blodinfektion
 • För att förhindra komplikationer efter operation

Biverkningar observeras oftast hos personer med individuell intolerans mot cefalosporiner och penicilliner, men kroppen kan reagera med överkänslighet från nervsystemet (krampanfall), matsmältning, urin och hud manifestationer (klåda, inflammation, svullnad). Vid långvarig användning utvecklas dysbakterier.

 • På grund av det faktum att läkemedlet elimineras av njurarna, i vilket organ som helst, måste användningen av Cefazolin samordnas med den behandlande läkaren, medan dosen alltid minskas, administreras läkemedlet en gång för att förhindra ackumulering i njurarna.
 • Läkemedlet kan inte användas under graviditet och amning såväl som hos barn under 1 år, i för tidiga barn. Cefazolin rekommenderas inte för tarmsjukdomar.

Så här förbereder du Cefazolin för injektion: instruktioner

Eftersom den huvudsakliga formen av frisättning av detta antibiotikum är pulver behöver den preliminär beredning. Sterilt vatten för injektion används huvudsakligen, men ibland späds det med novokain eller lidokain, vilket reducerar injektionsområdets känslighet. För intramuskulär injektion noteras smärtan av en cefazolininjektion alltid.

 • Med införandet av Cefazolin intravenöst, genom en droppare, löses 1 g pulveret i isotonisk natriumklorid eller glukoslösning med en koncentration på 5%. Volymen av vätska är 250 ml. Procedurens varaktighet är 30 minuter, en vuxen utförs två gånger. Maximal dosering - 6 g.
 • Med införandet av Cefazolin intramuskulärt, genom en injektion, för 0,5-2 g pulver finns 3 ml vatten för injektion. Natriumklorid kan också användas. För intravenös injektion ökas volymen till 10 ml.
 • Hur man odlar Cefazolin Novocain? För detta ändamål används en 1% lösning av novokain (eller en mindre koncentration), 5 ml novokain används per 1 g Cefazolin.

Själva systemet med utspädning av pulver med vätska ser ut så här:

 1. Folien avlägsnas, locket behandlas med medicinsk alkohol.
 2. Vätskan hälls i flaskan med pulver.
 3. Flaskan skakas för att lösa upp granulerna.
 4. Den resulterande lösningen injiceras i sprutan.

Hur man odlar Cefazolin för barn?

Läkaren bör ordinera doseringen av detta antibiotikum för barn, men i en kritisk situation kan du beräkna det själv och även sätta injektionen själv.

 • Från 25 till 50 mg Cefazolin tas för varje kg nettovikt, beroende på organismens känslighet.
 • En flaska pulver för barn ska innehålla 0,5 g antibiotikum, för den mest exakta doseringen. Vid högre koncentrationer (1 g, 2 g) tas 10 respektive 20 ml vätska.
 • Vatten för injektion eller novokain läggs också till injektionsflaskan, den rätta mängden ml injiceras med en spruta.

Ovanstående instruktioner och rekommendationer för användning av Cefazolin ersätter inte en specialists råd. Om några biverkningar inträffar, ska antibiotikumet avbrytas. Kom ihåg att Cefazolin-lösningen kan injiceras endast om den är helt transparent.

Hur man odlar "Cefazolin"?

Alla antibiotika ska endast användas på recept. Vid förskrivning av cefazolin, kommer läkaren att ange vid vilken dos och vid vilken tid intervaller injektionerna ska ges. När du gör en tidpunkt, tror läkaren att sjuksköterskan ska utföra injektionerna och förklarar därför inte vanligtvis hur man sparar cefazolin. Men i praktiken utförs i många fall injektioner av våra släktingar eller grannar som kanske inte har denna information.

För utspädning av cefazolin användes 0,5% eller 1% lösning av novokain, 1% lösning av lidokain eller vatten för injektion. För intramuskulär administrering spädas cefazolin med vatten endast vid individuell intolerans av lidokain och novokainlösningar till patienter.

För intravenös administrering spädas cefazolin med isotoniska lösningar, till exempel 5% glukoslösning eller 0,9% natriumkloridlösning.

Hur man odlar cefazolin novokain

Vuxna per injektion ges vanligen 1,0 g av läkemedlet. I detta fall ringer sprutan med 5,0 ml. 0,5% - 1% lösning av novokain. Den skyddande folien avlägsnas från flaskan. Gummikåpan behandlas noggrant med en bomullspinne som doppas i alkohol. Novocain injiceras i cefazolin-ampullen. Därefter skakas flaskan flera gånger tills läkemedlet är helt upplöst och den resulterande lösningen dras in i en spruta.

Cefazolin barn: hur man odlar

Cefazolin ordineras vanligtvis till barn med en hastighet av 25-50 mg. per kg kroppsvikt. För allvarliga infektioner kan läkaren öka dosen till 100 mg. per kg kroppsvikt hos barnet. Till exempel har ditt barn en kroppsvikt på 8 kg. Och doktorn har ordinerat honom Cefazolin 400,0 mg. Hur man odlar cefazolin i det här fallet? Det är bäst att köpa flaskor innehållande 0,5 gram av läkemedlet. 5,0 ml sättes till flaskan. novokain. Som ett resultat får vi en lösning av ett antibiotikum innehållande 1,0 ml. 100,0 mg. läkemedlet. eftersom Vi behöver göra en injektion på 400,0 mg. cefazolin, då i sprutan ska ringa 4,0 ml. den resulterande lösningen. På liknande sätt spädas läkemedlet i ett annat paket, till exempel 1,0 g vardera. Endast för utspädning till barn, inte 5,0 ml bör användas, men 10,0 ml. lösning av novokain.

Kan Cefazolin Lidocaine utspätt?

När man förskriver antibiotika parenteralt används de ofta tillsammans med anestetika. Lidokain och Cefazolin är ett par droger.

Cefazolin-verkan

Antibiotikumet produceras som ett vitt pulver för intramuskulär eller intravenös injektion. Det är effektivt vid behandling av inflammatoriska sjukdomar, finns i form av analoger (Ifizol, Antsef, Cefazolin-Sandoz, etc.). Användningen av alla droger som produceras av ett enda schema.

Cefazolin är tillgängligt som ett vitt pulver för intramuskulär eller intravenös injektion.

Läkemedlet är effektivt mot Staphylococcus aureus och dess andra typer, pyogen streptokocker, lunginflammation diplococcus, treponema och spirochetes, salmonella och många farliga typer av patogena bakterier. Läkemedlet påverkar inte orsakssambandet till tuberkulos, puspulmonala bacillus, virus och svampar. Det är också värdelöst vid behandling av infektioner orsakade av protozoer (trichomonader, klamydia etc.).

Indikationer för användning Cefazolin täcker infektioner av många organ:

 • andningsorgan (bronkit, lunginflammation, lungabscesser, sekundära infektioner efter medicinska procedurer, etc.);
 • genitourinary system (cystit, uretrit, prostatit, pyelonefrit, etc.);
 • hudinfektioner;
 • postoperativa infektioner;
 • STD (syfilis och gonorré);
 • livmoderinfektioner;
 • peritonit;
 • sepsis;
 • mastit;
 • gallvägsinfektion.

Läkemedlet är också ordinerat som ett profylaktiskt medel för gallbladder eller livmoder, på hjärtan och lederna.

Lidokainverkan

Lidokain i kombination med antibiotika används endast som smärtstillande medel, men det kan finnas andra indikationer för användning:

 • anestesi för kirurgiska ingrepp i oftalmologi, tandvård, gynekologi, dermatologi eller otolaryngologi;
 • antiarytmisk vid behandling av hjärtinfarkt, med anestesi, glykosidförgiftning;
 • blockad av ganglier och perifera nerver.

Framställd i form av färdig 2% lösning i ampuller med 2 ml och i flaskor på 10 ml. Den analgetiska effekten av läkemedlet är starkare och längre än för Novocain

Indikationer för samtidig användning

Kombinationen av Cefazolin och Lidocaine används i fall då administrering av ett antibiotikum krävs.

Hur odlar du cefazolin med lidokain?

Det är nödvändigt att späda ett antibiotikum för intramuskulär administrering i tidigare utspädd till en koncentration av 0,5% lidokain. En blandad lösning framställs från 1 g antibiotikapulver, vilket löses upp i 4 ml av en 0,5% lidokainlösning. Vid blandning måste flaskan skakas kraftigt tills pulvret är helt upplöst. I en korrekt förberedd komposition förblir inga inklusioner, vätskan är helt klar, färglös eller gulaktig.

Cefazolin i kombination med en lösning av lidokain används endast för intramuskulär administrering.

Cefazolin i kombination med en lösning av lidokain används endast för intramuskulär administrering.

Hur man prickar Lidocaine och Cefazolin?

Doseringen av antibiotikum bestäms av den behandlande läkaren beroende på patientens tillstånd, hans ålder och lokaliseringen av processen. Mängden av båda drogerna måste anges i receptet. Det finns genomsnittliga doser:

 1. För vuxna. Den genomsnittliga dagliga mängden Cefazolin är 1-4 g, den späds i en lösning av lidokain i de angivna proportionerna. Det rekommenderas att injicera droger 3-4 gånger om dagen, men den maximala dagliga dosen får inte överstiga 6 g. Den genomsnittliga behandlingen är 7-10 dagar.
 2. För barn (från 1 månad till 18 år). För mild till måttlig infektion ordineras barn 25-50 mg Cefazolin per 1 kg kroppsvikt. Denna mängd av läkemedlet är uppdelad i 3-4 enstaka doser, som prickar i 1 dag. Antibiotikumet utspädes i en 0,5% lösning av lidokain i de angivna proportionerna. Vid svåra infektioner ökas dosen till det maximala tillåtna (100 mg / kg per dag). Vid nedsatt njurfunktion administreras 60% av den genomsnittliga dagsdosen varje 12 timmar med kreatininclearance på 40-70 ml / min, 25% SDS när QC är 20-39 ml / min och 10% SDS när QC är 5-19 ml / min.

Biverkningar

Bland de vanliga biverkningarna av Cefazolin och Lidocaine kan vara:

 • aptitlöshet;
 • illamående, kräkningar;
 • buksmärtor och diarré
 • utslag, urtikaria, klåda;
 • i stället för v / m av injektion utvecklas en kompaktering, ömhet uppträder

Kontra

Kontraindikationer för gemensam användning av droger består av egna kontraindikationer. För lidokain är de manifestationer av överkänslighet.

Kontraindikationer för användning av Cefazolin:

 • överkänslighet mot läkemedlet;
 • Förekomsten av allergier och överkänslighet mot andra cefalosporiner;
 • period upp till 1 månad.

Var försiktig vid behandling av barn under 1 år.

Cefazolin: hur man später med novokain för injektion för barn och vuxna?

Läkemedel 1 januari 2018 7,526 visningar

Av alla cephalosporinantibiotika är Cefazolin minst giftigt, och det är därför säkert nog att applicera så mycket som möjligt på antibiotika. Detta antimikrobiella medel har ett brett användningsområde, men med direkt användning kan det uppstå frågor eftersom läkemedlet behöver förberedas. Hur man odlar Cefazolin för barn och vuxna? Hur sätter han injektioner?

Cefazolin: indikationer för användning

Detta halvsyntetiska antibiotikum har en effekt på de flesta enskilda mikroorganismer, gram-positiva och gramnegativa bakterier. I blodplasmen upprätthålls i 12 timmar, når den högsta koncentrationen 1 timme efter administrering intramuskulärt eller intravenöst. Används vid:

 • Staphylococcus, syfilis, gonorré, sepsis
 • Inflammation i bukhålan
 • Infektioner av gall och urinväg, muskuloskeletala systemet, ENT-organ, andningsorgan
 • Blodinfektion
 • För att förhindra komplikationer efter operation

Biverkningar observeras oftast hos personer med individuell intolerans mot cefalosporiner och penicilliner, men kroppen kan reagera med överkänslighet från nervsystemet (krampanfall), matsmältning, urin och hud manifestationer (klåda, inflammation, svullnad). Vid långvarig användning utvecklas dysbakterier.

 • På grund av det faktum att läkemedlet elimineras av njurarna, i vilket organ som helst, måste användningen av Cefazolin samordnas med den behandlande läkaren, medan dosen alltid minskas, administreras läkemedlet en gång för att förhindra ackumulering i njurarna.
 • Läkemedlet kan inte användas under graviditet och amning såväl som hos barn under 1 år, i för tidiga barn. Cefazolin rekommenderas inte för tarmsjukdomar.

Så här förbereder du Cefazolin för injektion: instruktioner

Eftersom den huvudsakliga formen av frisättning av detta antibiotikum är pulver behöver den preliminär beredning. Sterilt vatten för injektion används huvudsakligen, men ibland späds det med novokain eller lidokain, vilket reducerar injektionsområdets känslighet. För intramuskulär injektion noteras smärtan av en cefazolininjektion alltid.

 • Med införandet av Cefazolin intravenöst, genom en droppare, löses 1 g pulveret i isotonisk natriumklorid eller glukoslösning med en koncentration på 5%. Volymen av vätska är 250 ml. Procedurens varaktighet är 30 minuter, en vuxen utförs två gånger. Maximal dosering - 6 g.
 • Med införandet av Cefazolin intramuskulärt, genom en injektion, för 0,5-2 g pulver finns 3 ml vatten för injektion. Natriumklorid kan också användas. För intravenös injektion ökas volymen till 10 ml.
 • Hur man odlar Cefazolin Novocain? För detta ändamål används en 1% lösning av novokain (eller en mindre koncentration), 5 ml novokain används per 1 g Cefazolin.

Själva systemet med utspädning av pulver med vätska ser ut så här:

 1. Folien avlägsnas, locket behandlas med medicinsk alkohol.
 2. Vätskan hälls i flaskan med pulver.
 3. Flaskan skakas för att lösa upp granulerna.
 4. Den resulterande lösningen injiceras i sprutan.

Hur man odlar Cefazolin för barn?

Läkaren bör ordinera doseringen av detta antibiotikum för barn, men i en kritisk situation kan du beräkna det själv och även sätta injektionen själv.

 • Från 25 till 50 mg Cefazolin tas för varje kg nettovikt, beroende på organismens känslighet.
 • En flaska pulver för barn ska innehålla 0,5 g antibiotikum, för den mest exakta doseringen. Vid högre koncentrationer (1 g, 2 g) tas 10 respektive 20 ml vätska.
 • Vatten för injektion eller novokain läggs också till injektionsflaskan, den rätta mängden ml injiceras med en spruta.

Ovanstående instruktioner och rekommendationer för användning av Cefazolin ersätter inte en specialists råd. Om några biverkningar inträffar, ska antibiotikumet avbrytas. Kom ihåg att Cefazolin-lösningen kan injiceras endast om den är helt transparent.

Läkemedlet "Cefazolin": hur man odlar och ansöker?

Antibakteriella läkemedel används för många sjukdomar orsakade av patogen mikroflora. Valet av läkemedel beror på vilken typ av patogen är i människokroppen. Tyvärr är det inte möjligt att identifiera detta omedelbart, så ofta ordinerar läkaren bredspektrum antibiotika, det vill säga de som påverkar många typer av mikroorganismer. En av grupperna av sådana droger är cefalosporiner, vilket visar en snabb och stark effekt på patogenen från de allra första dagarna av sjukdomen.

beskrivning

Uppfödning "Cefazolin"

Läkemedlet är tillgängligt i pulverform, som förvaras i ampuller. Mängden läkemedel är 500 mg eller 1 gram. För att ge en flytande form är det nödvändigt att blanda pulveret "Cefazolin" med något lösningsmedel. Hur man odlar? Läkemedlet kan blandas med vatten för injektion, isotonisk NaCl-lösning, glukos, liksom med novokain. Valet och mängden lösningsmedel beror på administreringsmetoden (intravenöst eller intramuskulärt).

Indikationer för användning

Läkemedlet "Cefazolin" används för infektionssjukdomar i nästan alla organ:

2. Urinorgan - pyelonefrit, cystit, infektioner i urinledarna, glomerulonephritis.

3. Matsmältningssystemet - inflammation i gallvägarna, cholecystit, peritonit.

Dessutom är antibiotikumet "Cefazolin" ordinerat för artrit, mastit, otit, infektionsspridning i kropps - sepsis, brännskador och sårskador i huden. Läkemedlet är effektivt vid specifika sjukdomar: syfilis, gonorré. Som förebyggande åtgärd av inflammatoriska processer används läkemedlet för att förbereda verksamheten och under återhämtningsperioden.

Eliminering av mikroorganismer vid infektion med Cefazolin pricks

Injektioner Cefazolin använde för att eliminera mikroorganismer med infektioner i det urogenitala systemet, pleurisy, som har bakteriell natur, med lunginflammation, sepsis och andra sjukdomar, till exempel i patologierna i muskuloskeletala systemet. Läkemedlet administreras genom injektion. I tabletter förstörs de aktiva substanserna i mag-tarmkanalen, de har inte tid att sprida sig i blodet.

Pulver för injektion

Det produceras av flera läkemedelsföretag under olika varumärken. På apotek kan detta läkemedel hittas under namnen "Zolin", "Kefzol", "Natsef" etc. Lösningen för injektioner framställs från den, som injiceras i patientens vena eller muskel. Cefazolin är förpackat i flaskor med ett lufttätt lock.

Kapaciteten hos sådana flaskor är 250-1000 mg. Antibiotikum absorberas dåligt av tarmarna, nästan fullständigt sönderfall och har inte nödvändig effektivitet. För dessa ändamål används det i injektioner. Efter injektion når det maximala plasmakoncentrationer efter några timmar. Dess borttagning från kroppen utförs med urinen. En dag efter injektionen elimineras upp till 80% av dosen.

Hur fungerar cefazolin skott

Läkemedlet bidrar till att eliminera patogena floror, som förstör bakteriens mycket celler. Detta är ett läkemedel med ett brett spektrum av effekter. Bland klasserna av cefalosporiner har den minst giftiga effekten.

Läkemedlet bidrar till att stoppa infektionen med mikroorganismer, förstör dem och minskar den inflammatoriska processen. Det är effektivt mot stafylokocker, shigella, miltbrand, salmonellos, lunginflammation och andra patogena bakterier.

Liksom alla antibiotika är det beroendeframkallande mot bakterier. På några år kan därför helt olika typer av mikroorganismer registreras i annoteringen av läkemedlet. Läkemedlet kan inte undertrycka patogena medel som orsakar tuberkulos, trichomoniasis. Liksom läkemedlet är ineffektivt vid behandling av patienter som är infekterade med Pseudomonas aeruginosa. Den består av cefazolin, som hämmar bakteriesyntesen, förstör cellväggarna.

När läkemedlet används

Hans indikationer inkluderar akut och kronisk bronkit, bakteriell inflammation i lungorna, infektion i sternum efter bukoperation, abscesser och andra sjukdomar i andningssystemet.

De behandlas med otitis media, mastit nefrit, sjukdomar i organen i genitourinary systemet. Läkare rekommenderar pulver för injektion för behandling av sjukdomar i det urogenitala systemet, hudsjukdomar, sexuellt överförbara infektioner. Det kan bota gangren, ett infekterat sår, ett sår, en ögoninfektion, artrit, gynekologiska abscesser.

Läkemedlet används för eliminering av peritonit och förebyggande åtgärder mot infektion under bukoperationer, till exempel under kirurgiska ingrepp på benvävnad och inre organ. I apotekets kiosker där de säljer cefazolin kan analoger också köpas efter samråd med apotekaren.

När inte att ansöka

Det rekommenderas inte att sätta injektioner på grund av känslighet för antibiotikumet. Det är förbjudet att utse ett barn under 30 dagar, eftersom relevanta studier om detta ämne inte har genomförts.

Med försiktighet och under överinseende av läkare, injicera droger med njurproblem och gastrointestinala sjukdomar, till exempel med kolit. Studier som speglar effekten på gravida kvinnor har inte genomförts, så antibiotikumet är endast föreskrivet av vitala tecken.

Kan cefazolin användas för barn? Ja, om barnet är äldre än 30 dagar. Om de behandlas under amning, rekommenderas inte barnets bröstkorg under denna period. De aktiva ingredienserna i antibiotikumet kan passera in i mjölken.

Doskuren

Injektioner administreras på två sätt: in i en ven eller in i en muskel. Före injektionen löses läkemedlet i vätskan. Detta kan vara lidokain, novokain eller vatten.

Mängden medicinering och frekvensen av injektioner är endast föreskriven av en läkare. Han fattar ett beslut utifrån patientens diagnos och tillstånd.

Hur sticka cefazolin med novokain för en vuxen

Injektioner injiceras i områden där musklerna är mer utvecklade. Detta är området i höfterna, axlarna, skinkorna. Du kan sätta den i en ven med en intravenös injektion.

Förbereda 0, 5 ml pengar du behöver ta ett paket med en given dos. Ta inte 1 gram pulver och dela det i 2 delar. För att få 1 g av läkemedlet kan du ta två flaskor med 0,5 g, fyra för 0, 25 g.

Inuti venen injiceras ett antibiotikum på mindre än ett gram långsamt. En injektion tar i genomsnitt mellan tre och fem minuter. För att göra en större injektion, använder läkare droppare. Proceduren tar upp till en halvtimme. Läkemedlet bereds precis före själva injektionen. Läkaren måste se till att det inte finns något sediment eller suspension i vätskan. Lösningen ska inte förlora genomskinlighet och ändra färg.

En ljusgul nyans av den erhållna blandningen anses vara normal. Detta kan inte betraktas som en avvikelse och betyder inte att läkemedlet upphörde att gälla. Men även om denna lösning har förlorat sin transparens, så används den inte längre, men helt enkelt bortskaffas. Det är omöjligt att lösa upp pulvret i förväg, när det fortfarande finns mycket tid före injektionen. Den färdiga lösnings maximala hållbarhet bör inte överstiga 48 timmar.

Vuxendosering

Dosen av läkemedlet för personer som inte har några njureproblem, för infektioner i det milda scenen, sträcker sig från 500 mg till 1 gram var tolv timmar. Ibland föreslår läkare att man tar emot mottagningen upp till en gång varannan åtta timmar. Men samtidigt bör dosen inte överstiga 1, 5-2 gram per dag.

Vid akuta urininfektioner får man injicera upp till 1 gram av läkemedlet en gång varannan tolv timmar. Samtidigt överstiger maximidosen inte två gram. Med bakteriell lunginflammation bör injektionerna inte överstiga 500 mg var tolfte timme, med en daglig dos av högst ett gram.

Svåra förhållanden eller måttliga infektioner ska ges injektioner på 500 mg, upprepade var 6-8 timmar. Maximal dosering bör inte överstiga tre till fyra gram per dag.

Om bakterieinfektionen är livshotande och har allvarliga hälsoeffekter, ska injektioner placeras 4 gånger om dagen för 1-1,5 g av läkemedlet. Samtidigt bör maximal dos per dag inte överstiga sex gram av läkemedlet. Om frågan handlar om liv och död kan läkare tillåta upp till 12 gram av läkemedlet per dag.

Dosering för äldre patienter

Om en person över 60 år inte har några njurproblem, kommer den vanliga "vuxna" dosen att göra. Om det föreligger njurinsufficiens blir dosen av läkemedlet mindre. Det beräknas enligt Reberg-testet. Mer information om doserna för dessa patienter finns i tabellen i bruksanvisningen för antibiotikum.

Om njurfunktionen är nedsatt och organen är instabila, behöver läkare kontinuerligt övervaka kreatin clearance. Dosering baserat på denna indikator kan beräknas varje dag.

Behandlingstiden är från en till två veckor. Många patienter syndar genom att endast behandlas de första 5 dagarna och sluta kursen när synliga symtom försvinner. Läkare säger att det är absolut omöjligt att göra detta, eftersom infektionen inte är helt förstörd och de återstående patogena ämnena muterar och vänjer sig vid antibiotikumet. Att bekämpa sådana bakterier är extremt svårt.

Det är därför du inte kan lägga cefazolin akos längre än 14 dagar. Under denna tid bildas superstabila underarter av mikroorganismer i kroppen.

Dosering som förberedelse för operation

Läkemedlet kan användas för profylax. En sådan kurs av antibiotika ordineras ofta före operationen, så att patienten efter operationen inte börjar utveckla en infektion. Dosen beräknas beroende på operationens komplexitet, dess längd och andra faktorer.

Om operation sker på mindre än två timmar och inte innebär ett stort område, injiceras patienten endast med ett antibiotikum en gång med en dos av ett gram. Manipulation utförs en halvtimme före kirurgisk ingrepp.

Om ingreppet ska utföras i mer än 2 timmar, sedan en halvtimme före operationen, injiceras läkemedlet intramuskulärt med en dos av 1 g. Därefter fortsätter injektionerna till 0. 5-1 gram varannan timme under interventionen.

Kursen slutar med injektioner efter kirurgisk behandling. Injektioner ges intravenöst vid 0, 5-1 g 3-4 gånger om dagen. Om ingreppet var svårt och länge var det mycket blodförlust eller andra försvårande faktorer, då förlängs kursen enligt doktors rekommendation i upp till fem dagar. Lösningen behöver sedan prickas var 8: e timme så att den rätta mängden aktiv substans ständigt finns i patientens blod. Om allergier uppstår, stoppas patienten med att injicera.

Dessutom rekommenderas detta läkemedel inte att användas tillsammans med aminoglykosider, eftersom det är möjligt att njurarna bryts.

Drogberedning

Det späds ut i vatten för att injicera i patientens muskel. Men läkare rekommenderar det på grund av smärtsamheten av läkemedelsadministrationen att odla den i Lidocaine eller Novocaine. Detta kommer att dämpa denna otäcka procedur.

I kapaciteten hälls pulvret 2-3 ml vatten. Du kan ersätta lösningen 0, 5% av lidokain eller 2% Novocain. Efter vattnet hälls skakas behållaren tills läkemedlet är helt upplöst och vattnet är klart.

För intravenös administrering måste läkemedlet lösas i sterilt vatten. En injektion i en vena häller i 3-5 minuter, så pulvret löses upp med mycket vatten (ca 10 ml).

För injektion av en ven löses Cefazolin-pulver i sterilt vatten. Samtidigt krävs minst 10 ml vatten för att säkerställa administreringen av läkemedlet inom tre till fem minuter. Det är tillåtet att späda antibiotikumet i minst 4 ml vatten, baserat på 1 g pulver.

För droppen behöver du från 100 till 150 ml lösningsmedel. Detta kan vara en glukoslösning eller saltlösning, fruktoslösning. Hemma sätter patienter vanligtvis intramuskulära injektioner, och intravenös administrering ska endast göras i en medicinsk institution.

Biverkningar

Efter injektion är lokala reaktioner möjliga, till exempel svullnad på injektionsstället, förekomst av rodnad och induration. Detta är ofta fallet vid varje injektion.

Är Cefazolin Allergi Möjlig? Patienten kan börja allergier, vilket uttrycks i hudreaktioner (urtikaria, utslag), angioödem. I de allvarligaste fallen är anafylaktiska reaktioner möjliga. Mindre ofta, under injektionerna, utvecklar patienten konvulsioner och njurfunktion försämras.

Läkemedlet kan påverka mag-tarmkanalen negativt, vilket orsakar illamående, kräkningar, kolit, hepatit, gulsot. På sidan av det hematopoietiska systemet kan patienter utveckla anemi, trombocytos, leukopeni. Efter behandlingens gång kan patienten utveckla dysbakterier eller superinfektion förenar den aktuella infektionen. Ibland muterar mikroorganismer och blir resistenta mot alla antibiotika. I sällsynta fall utvecklar intravenös patient flebit.